Анализ

Работа в условия на коронавирус

21-05-2020 15:05
Clinica.bg

press@clinica.bg
Работа в условия на коронавирус35% от българите обмислят нова професионална реализация, повече жени отколкото мъже желаят да са доброволци, показва международно проучване
Епидемията от COVID-19 по света има мащабен ефект върху всеки един аспект от живота. Според BBC News при общо 81% от световната работна сила от 3.3 милиарда души работните места са частично или изцяло затворени поради разпространението на вируса. Ограниченията в ежедневния живот във всички държави доведоха до закриване на много компании и освобождаване на персонал - постоянно или временно. Публикуваме международното проучването на Zaplatomer.bg и Paylab.com за това как вирусът влияе върху професионалния живот на хората по света.

Изследването е извършено върху извадка от близо 11 000 души от 15 държави (Финландия, Централна Европа, Балканите и Прибалтика). Респондентите са от различни индустрии и с различни позиции, образование и възраст. От извадката 55,5% са мъже, а 44,1% жени. По-голямата част от анкетираните (66%) са на възраст между 25-54 години. В зависимост от позицията си над 59% от отговорилите са квалифициран персонал, 14% са обслужващ персонал, 17% са мениджъри, 8% са чиновници и 3% са неквалифицирани работници. В извадката са включени и хора с различно образование. 54% имат висше образование, а 2% са с докторска степен, 30% имат средно образование, а 8% са с висше професионално образование.


55% от работещите считат, че работата им е застрашена


Преобладаващ процент от анкетираните (55%) считат, че работата им може да бъде застрашена поради настоящата ситуация и мерките, които са предприети в отговор на пандемията, като това се отнася за всички региони. Средно 24% от респондентите от Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватска и Северна Македония чувстват, че работните им места в момента са много застрашени, в сравнение със средно 15% в страните като Полша, Чехия, Унгария и Словакия. В България цели 59 % са отговорили, че работата им е много или частично застрашена.


Чия работа е най-застрашена?


Коронавирусът е оказал най-голямо влияние върху служителите в обслужващия сектор. 66% от тях смятат, че работата им е застрашена поради ситуацията. 63% от неквалифицираните работници също чувстват, че работата им е изложена на риск, както и 62% от чиновниците. 54% от хората на ръководни длъжности са отговорили, че работата им е застрашена. Квалифицираните служители изглежда са най-слабо засегнати, но въпреки това половината от тях все пак се чувстват уязвими по отношение на работата си в момента. Относно различията между половете - засегнатите са повече жени, отколкото мъже, като 69% от жените заявяват, че работата им е застрашена, за разлика от 58% от мъжете.


Три четвърти от служителите са засегнати от коронавируса


Попитахме участниците в изследването дали лично са засегнати от мерките за изолация, свързани с пандемията от COVID-19. От 11 000 респонденти 38% вече работят от вкъщи. 16% ползват отпуск, а 3% ползват отпуск, за да се грижат за децата си. При 14% се е наложило заплатите да бъдат намалени, 9% работят с намалено работно време, а 5% са взели неплатен отпуск. За съжаление 6% от отговорилите са били освободени от работа в резултат на избухването на епидемията, а 3% не са в състояние да работят и са в карантина.


25% от запитаните не са били повлияни изобщо от ситуацията


Предимно заетите във Финландия и Прибалтийските държави заявяват, че нищо не се е променило или не са лично засегнати (33% в сравнение със средно 21% от работещите в Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина и Северна Македония). В България най-голям процент от участниците в проучването (41%) работят от вкъщи, следвани от излезлите в отпуск (22%) и тези, на които възнаграждението е било намалено (18%). 17% не са били повлияни от коронавируса. При 14% работното време е било намалено, 13% са били съкратени, а 11% са излезли в неплатен отпуск. 4% са посочили, че са били без работа и преди въвеждането на мерките за изолация. От участниците в проучването на ръководни позиции 23% са с намалена заплата или работно време, 38% имат възможност да работят от вкъщи, а 25% не са били засегнати до сега. От вкъщи могат да работят предимно квалифицираните служители (46%), а при 21% от тях се е наложило намаляване на заплатата или работното време. 24% от тази група също не са повлияни от разпространението на COVID-19. Заетите в обслужващите сектори имат най-малка възможност за работа от вкъщи поради естеството на работата си - само 4% от анкетираните. Сходен процент са с намалено възнаграждение или работно време (26%), но по-висок процент са посочили, че не са засегнати от пандемията (34%). 43% от неквалифицираните работници не са засегнати от COVID-19, въпреки че на една четвърт от тях заплащането или работното време е било намалено. Резултатите показват известно неравенство между половете, като заплатите или работното време са били намалени при 27% от жените, в сравнение с 23% от мъжете. Същевременно 34% от жените казват, че не са засегнати от ситуацията, за разлика от 51% незасегнати сред мъжете. Съкращенията изглежда са засегнали повече служители в обслужващия сектор, отколкото в други сфери, като 10% от тях са загубили работата си в резултат на пандемията.


56% от заетите имат възможност да работят от вкъщи


Малко над половината от всички участници в проучването могат да работят от вкъщи, но 38% от респондентите нямат право на това. Респондентите от Финландия и Прибалтийския регион е най-малко вероятно да работят от вкъщи (46%), докато в Румъния, България и другите държави (включително Западна Европа, Азия и Африка) има най-голям брой хора, които могат да работят от вкъщи (съответно 61% и 65%).При по-високия процент от служителите в България (57%) работодателите също предоставят възможност за работа от вкъщи, а 36% от заетите са отговорили, че нямат такава възможност. 37% от жените отговарят, че техните работодатели не им позволяват да работят от вкъщи, като същото са посочили и сходен процент от мъжете (38%).


Защитени ли са служителите от коронавируса?


За хората, които продължават да посещават работното си място, е окуражаващо да научат, че повечето работодатели предоставят някаква форма на лични предпазни средства на служителите си. Половината от тях осигуряват ръкавици, а две трети - дезинфекциращ гел, сапун или спрей, както и маски за лице. 20% от отговорилите са посочили, че трябва да си осигуряват собствени предпазни средства, като това е така във всички държави, участващи в проучването. Най-много маски за лице се предоставят в Полша, Унгария, Чехия и Словакия (средно 68%). Средно на 66% от респондентите от България и Румъния са осигурени маски за лице, за Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина и Северна Македония този процент е средно 60%, 57% - други държави и 52% - във Финландия и Прибалтика. В България най-често на служителите се осигуряват маски (67%) и дезинфектанти (68%), следвани от ръкавици (52%), като също 20% са посочили, че не ползват предпазни средства или сами си осигуряват такива.


Търсите ли нова работа?


На участниците в проучването беше зададен въпроса дали обмислят да търсят нова работа през следващите дни и седмици. Като цяло, 31% от всички отговорили казват, че ще търсят нова работа в близко бъдеще. 19% не са сигурни, а 50% не мислят да търсят нова работа в тези несигурни времена. Най-много хора, които ще търсят нова работа, има в другите държави, включващи Западна Европа, Азия и Африка (46%), следвани от Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватска и Северна Македония (средно 40%). 74% от хората в Прибалтика и Финландия и средно 73% от Полша, Унгария, Чехия и Словакия не биха търсили или не мислят да търсят скоро нова работа.

В България делът на обмислящите нова работа е 35%, а тези, които не мислят за смяна на работодателя са 27%. По отношение на типа позиция, работещите на ръководни длъжности е най-малко вероятно да търсят нова работа. 54% от тях заявяват, че няма да търсят нови професионални възможности за разлика от 51% от квалифицираните работници, 42% от обслужващия персонал, 42% от неквалифицираните работници и 41% от чиновниците. Всъщност чиновниците са най-вероятната група (39%), която ще търси нова работа през следващите дни и седмици в резултат на епидемията.


Повече жени отколкото мъже желаят да са доброволци


Повече от половината участници в допитването (52%) нямат желание да се включат в доброволческа работа в своя район в допълнение към работата си. Положително е, че 48% от респондентите с удоволствие участват някаква доброволческа активност, а 11% вече са били включени в подобни дейности като доброволци. Повечето от попитаните, които вече вършат доброволческа работа под една или друга форма, са от Полша, Унгария, Чехия и Словакия (средно 15%) и други държави (14%), а най-малко доброволци има сред респондентите от Финландия и Прибалтика (70%). В България най-голям е делът на отговорилите, които не желаят да участват в доброволческа работа (51%) и най-малък на тези, които са се включили в доброволчески инициативи, свързани с коронавируса – едва (4%). Относително голям е и делът на респондентите в България, които биха станали доброволци (44%). Отново има разлика между половете - 47% от жените са склонни да бъдат доброволци в сравнение с 43% от анкетираните мъже.

Нов начин на работа


Резултатите от проучването на Zaplatomer.bg и Paylab.com дават интересна картина на това какво се случва с работната сила в редица държави по време на изолация и в каква степен коронавирусът и мерките, предприети от правителствата, са оказали влияние върху професионалния живот до сега. Държавите бавно започват да облекчават ограниченията и бизнесите търсят практически стъпки (следвайки официалните указания), за да могат служителите да се върнат на работните си места по възможно най-безопасен начин. Интересно е по какъв начин ще повлияят на служителите бъдещите мерки и как ще се промени начинът на работа по света.Не подкрепяме проекта за бюджет на ДОО

Не подкрепяме проекта за бюджет на ДОО

Изравняването на минималната пенсия със средните е демотивиращо, против сме административния ръст на МРЗ, казват от БТПП
Държавата толерира концентрацията на аптечния пазар

Държавата толерира концентрацията на аптечния пазар

КЗК потвърди, че политиката при търговията на дребно с лекарства е довела до проблеми с достъпа, казва проф. Асена Сербезова

КЗК установи влошен достъп до лекарства

КЗК установи влошен достъп до лекарства

За последните осем години законодателството в областта на аптечната дейност е увеличило проблема, казват от БФС

Касата договаря отстъпки за 2021

Касата договаря отстъпки за 2021

Ако искат продуктите им да се реимбурсират, фирмите трябва да подадат оферти до края на месеца

Интересът към алтернативната медицина расте

Интересът към алтернативната медицина расте

Над 180 станаха практиките по хомеопоатия, акупунктура и диетика в София

Втори сме в Европа по липса на дигитални умения

Втори сме в Европа по липса на дигитални умения

България е водеща по брой домакинства, които не могат да си позволят да плащат за интернет, показват данни на БСК
Срив на чуждите туристи и през август

Срив на чуждите туристи и през август

По-малко с 38% са и пътуванията на българи зад граница, показват данните на НСИ
МС отменило решението си за Пос Фарма

МС отменило решението си за Пос Фарма

След като фирмата разгледа нашето становище, изтегли документите си, каза здравният министър

Вендинг машините ще разрушат аптеките

Вендинг машините ще разрушат аптеките

Дори в САЩ и Канада те се използват за продажба на лекарства с рецепта само в затворите и хосписи, казва Николай Костов

Вендинг автоматите ще ни лишат от аптеки

Вендинг автоматите ще ни лишат от аптеки

Притеснително е, че правителството дава конкурентно предимство на една фирма пред останалите участници, казва Светослав Крумов

1 2 3 4 5 ... 33 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Трябва ли да се въведат по-строги мерки в страната заради КОВИД?

Октомври 2020