Анализ

Разделяй и владей! Докога?

16-05-2020 06:01
Clinica.bg

press@clinica.bg
Разделяй и владей! Докога? Противопоставянето на съсловията резултира в агресия, неуважение и недоверие, казва проф. Асена Стоименова
Пандемията с КОВИД-19 постави пред изпитание здравните системи в цял свят. Изключение не прави и България. За принципите на екипността в една извънредна ситуация, колко важна е тя за всички и какви са препятствията пред нея, вижте в анализа на проф. Асена Стоименова. Тя е председател на Българския фармацевтичен съюз.

Разделяй и владей (на латински: divide et impera) е принцип в държавната власт, съгласно който основен метод за управление е разпалване и използване на враждата между отделни фракции на обществото. В по-широк смисъл това е тактика на създаване, подсилване и използване на различия и разногласия между две или повече страни за контрол над тях. Създават се противоречия, чрез формирането на дисбаланс на интересите и временно задоволяване на едни интереси, за сметка на други. Тази тактика се използва често от малцинството за власт над мнозинството. Особено, когато това мнозинство не е критично към подобен род инструментариум и е фокусирано върху краткосрочните придобивки, чиято преходност не може да оцени под тежестта на битието си. Счита се, че фразата "Разделяй и владей!" е родена в римския сенат, но този принцип продължава "успешно" да се прилага и в наши дни. Тази техника изисква създаването на определени навици и нагласи в обществото, и е успешна само, ако участниците са съгласни с нея.

Може би е време да прогледнем в нейния механизъм

и да обезсилим нейното влияние в лекарствената политика, където години наред успешно се противопоставят едно на друго медицинските съсловия чрез дисбаланс както на това, което консумират от системата на здравеопазване, така и чрез дисбаланс на професионалните им права и следователно на удовлетворението от професията и уважението, което получават. За по-сигурно, от време на време се демонизира обществения образ на едно или друго съсловие в медиите, за да се създаде и противопоставяне с обществото. Така например всички бяхме свидетели на материалите за лекар, набеден за убиец на бебета, съхранявани във фризер (който апропо осъди впоследствие прокуратурата за 40 000 лв.); медицинските сестри-"терористки", а напоследък демонизирахме и българските фармацевти като спекуланти в бели престилки. От години се подхранва противопоставяне между лекарското и фармацевтичното съсловие, между лекарите и медицинските сестри, между общопрактикуващите лекари и специалистите, между администрация и граждани, между ръководители на лечебни заведения и редови лекари, между производители на оригинални и производители на генерични лекарства, гражданите срещу всеки и прочее комбинации...

Всичко това резултира в агресия, неуважение и недоверие,

и няма как на този фон да цари разбирателство и екипна работа в интерес на пациентите. Как обществото да уважава своите лекари и фармацевти, как лекарите да уважават фармацевтите (особено когато на първите им липсват основни познания за лекарствената политика и някой се е погрижил за това) и обратно? Такава вражда, подхранвана от години изтощава ресурсите и предотвратява съюзи, които биха могли да предизвикат властващите. И всяко от съсловията се задоволява със своите "трохи" от трапезата без да осъзнава, че с обединение около големите общи цели може да има споделено пълностепенно меню. И така, доста успешно ръководствата на някои медицински съсловия въвличат своите членове в тази въртележка, която завъртат в желаната от Някого, но не и от редовите им членове посока. Когато се прилага този принцип, увлечени от поредния скандал, наблюдателите в сектора (а на практика и потърпевши) сякаш не забелязват липсата на управленска последователност. И "задоволени" от нещо, което им е обещано или пък дадено, предават по-големите интереси. Своите, и тези на другите – и в крайна сменка на всички ни... Така напримеру по време на извънредното положение ръководството на Български лекарски съюз си позволи да дезинформира обществото, че липси на лекарства няма, интерпретирайки погрешно един член от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина във връзка с електронна система, която още не е влязла в употреба. На фона на това, министърът на здравеопазването няколко дена след това "компетентно" мнение издаде заповед,

с която ограничи износа на някои лекарства за лечение

на хронични и социално-значими заболявания с цел предотвратяване на недостига, който според БЛС не съществува. Още един пресен пример за успешно прилагане на тактиката "Разделяй и владей!" е ситуацията при която някои производители на генерични лекарства се обявиха против въвеждането на генеричната замяна с мотив, че е обществото не е готово за това, а "само" допреди 11 години бяха на противоположното мнение и препоръчваха горещо генеричната замяна като мярка, която ще спаси системата. При това отново, сценарият проработи в посока генерични производители – БФС, въпреки че промяната бе предложена от Министерство на здравеопазването, което запази мълчание в "дебата" за генеричната замяна. И остави заинтересованите страни "да се разберат", без да поеме отговорност за въвеждането на една практика, която е успешна в 25 държави от Европейския съюз. И така, преследвайки частичен, краткосрочен днешен успех, част от заинтересованите страни в здравеопазването представляват добър субстрат за успешното прилагане на принципа "разделяй и владей", мислейки си че печелят днешната "битка" с един или друг "враг", но всъщност неосъзнавайки, че всички в сектора, и обществото като цяло губят утрешната "война" за повече прозрачност и ефективност на здравеопазването. Наскоро бяхме свитедели как ръководството на БЛС нахока фармацевтичното съсловие, като писмено, в открито до медиите съобщение обясни, че фармацевтите не са квалифицирани (нищо че според Световната здравна организация същите са най-достъпните медицински специалисти и най-добрите експерти по лекарствата) и мисията им е само да изпълняват "заповеди". А те, фармацевтите, бяха оставени на първа линия да се справят с паниката на хората,

недостига на определени лекарствени продукти и консумативи,

липсата на лични предпазни средства и прочее благини... Обещанията като 1000 лв. за специалисти на предна линия и ваучери за море вкараха медицинските специалисти в безмислена полемика кой е на по-първа линия от другите, а това понятиe – "линия", разделя участниците в здравната система. Кой е по-първи? Къде минава линията в българското здравеопазване и кой я сложи? Защо изобщо слагаме линии?

И ако мога да направя аналогия с война, може ли да кажем кой е по-малко важен за победата – разузнаването, пехотата, ВВС или снабдяването? Кому е нужно това разделение? Или ако използваме футболна тематика, за да стане по-разбираемо, може ли да се постигне победа само с нападатели и без защитници и вратар? И само Треньора ли е важен? За постигането на победа и във футболът, и във войната и в здравеопазването е важен целия екип. Един отбор е толкова силен, колкото е силно най-слабото му звено. Всички заинтересовани страни трябва да направят своите малки компромиси в името на голямата цел – прозрачно, предвидимо и ефективно здравеопазване... Скоростта, с която се сменят министри в сектора, допълнително улеснява процеса на разделение. И всеки, който дръзне да прави истински реформи в здравеопазването, които накърняват интересите и комфорта на статуквото бива сменен, или напуска по здравословни причини. Така за 20 години, системата се сдоби с 18 министри на здравеопазването и още толкова управители на НЗОК.

Част от тези хора са или бяха подсъдими, някои емигрираха

в други държави, други се върнаха към лекарската си професия, но едва ли има някой, който си спомня с носталгия за времето, в които е заемал поста (с изключение може би на един, който бе за кратко в едно служебно правителство). Едва ли има и някой, който е разполагал с времето, доверието и експертите, с които да направи необходимите промени. Едва ли и някой, освен пациентите и ощетените съсловия са го очаквали от него.

Да поставиш един министър, или ръководството на едно съсловие да гаси пожари е тактика, стара като света. Бързи обвинения, данъчни проверки, поръчкови материали в медиите, пътно-транспортни произшествия и прочие благини... И така всъщност се пренасочва ценна енергия от превантивното предотвратяване на проблеми и предприемането на истински реформи, към оцеляване. А когато оцеляваме, трудно можем да се развиваме и да надграждаме. Просто приоритетите са други. Едни такива – прости...

Разделяй и владей! Докога? Все по-малко ще има за разделяне, а тези, които ще останат във владение също намаляват. Това, което трябва да направим, за да излезем от този порочен механизъм е да го осъзнаем и чрез това осъзнаване да приложим модерните принципи на управление на здравеопазването. Принципите на пациент-центрираната система, която е справедлива и хуманна, управлявана в условията на прозрачност, предвидимост и постоянно усъвършенстване.

Принципът на екипността и триадата в осигуряването на

ефективната лекарствена терапия, според който отговорни за изхода от лечението са три страни – лекарят, фармацевта и пациента. Лекарят назначава терапията, но фармацевтът я осигурява, финансирайки нейната наличност, правилно съхранение и осигурявайки нейната достъпност, включително чрез генерични аналози. А пациентът би трябвало да е информиран и овластен, за да съдейства на терапията. Какво би бил съвета на лекаря, ако той не е подкрепен с подходящата консултация от фармацевта и ако двамата не са убедили пациента да спазва назначеното лечение? Каква била репутацията на хирурга, който е извършил блестяща операция, но след нея не са положени подходящите грижи от медицинската сестра? Изобщо, принципът на екипната работа на всички медицински специалисти е предпоставка за успешна и ефективна пациент-центрирана система и е време да го осъзнаем. От години тези принципи се прилагат успешно в много развити общества, докато аз само ги преподавам на моите студенти, а така копнея да ги видя приложени на практика. Като фармацевт мечтая да видя въведени в българското здравеопазване концепциите за клинични фармация и фармацевтични грижи, принципите за рационална лекарствена употреба и по-засилена социална роля на фармацевтичната професия.

Мечтая си да бъдат въведени, и то в скоро време... Защото не остана много за разделяне, а и тези, които ще останат във владение намаляват...134 са новите случаи на КОВИД

134 са новите случаи на КОВИД

3-ма са починали, а 96 са излекувани за последните 24 часа, показва Единният информационен портал
195 са новите случаи на К-19

195 са новите случаи на К-19

За първи път през това денонощие броят на пациентите в реанимациите надхвърли 50 случая
Координатор ще насочва болните с К-19

Координатор ще насочва болните с К-19

Той ще казва къде в столицата да бъдат хоспитализирани пациенти от София-област, съобщиха от МЗ
Криза заради КОВИД и в Добрич

Криза заради КОВИД и в Добрич

В момента болниците в Благоевград могат да поемат натоварването, но лекарите са на предела на силите си, каза областния управител Бисер Михайлов
С анекса искаме по-висока капитация

С анекса искаме по-висока капитация

Към момента лекуваме 4000 души с по-лека форма на коронавируса, за тях отделно плащане няма, казва д-р Костадин Сотиров
Извънредни мерки на гръцки остров

Извънредни мерки на гръцки остров

Магазините ще затварят в 23 часа, а маските стават задължителни и на открито
Лекарите не са виновни за смъртта

Лекарите не са виновни за смъртта

Вече осми месец лечението на КОВИД е експериментално в цял свят, да не отваряме кутията на Пандора, казва д-р Десислава Кателиева

Нови 297 случая на КОВИД

Нови 297 случая на КОВИД

11 са починали, а 220 са излекувани за последните 24 часа, показва Единната информационна система

Спад на кръводаряванията с 10%

Спад на кръводаряванията с 10%

Засега лечебните заведения се справят, но в някои центрове се опасяват от недостиг

Проверяват смъртта на 19-годишно момче

Проверяват смъртта на 19-годишно момче

Младежът почина от КОВИД-19 в болницата във Велико Търново, баща му твърди, че има нарушения

1 2 3 4 5 ... 119 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Август 2020