Искам думата

Против сме ограниченията в търговията на лекарства

20-03-2020 12:44
Clinica.bg

press@clinica.bg
Против сме ограниченията в търговията на лекарства Въвеждането им у нас е изключително рисково предвид обема на пазара и натиска върху цените, казват от БАТЕЛ
COVID-19 преобърна дневния ред в света и въведе редица ограничения в редица сектори и в обществения живот. Предизвикателството е особено голямо за здравните системи и всички участници в нея-медици, фармацевти, производители и търговци на лекарства и др.В световен мащаб се обсъждат и ресткрикции засягащи търговията с медикаменти. В тази връзка Българската Асоциация на търговците на едро с лекарства изпрати официална позиция. Публикуваме я без редакторска намеса.
Уважаеми партньори,


Българската Асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ) е представителна асоциация на търговците на едро с лекарства в България. Търговците на едро с лекарства в България, членове на БАТЕЛ са част от критичната инфраструктура, гарантиращи доставката на лекарствени продукти и медицински изделия до лечебни заведения и аптеки ежедневно. В тази връзка бихме искали да ви уверим, че сме предприели всички необходими мерки за осигуряване на непрекъснатост на доставките на лекарствени продукти и медицински изделия до болници и аптеки. Складовете на нашите членове работят при нормално работно време и в пълен капацитет. Членовете на Асоциацията са в непрекъсната комуникация помежду си и си взаимодействат с цел обезпечаване на доставките на българското население.


Компаниите, членове на БАТЕЛ са изработили и прилагат

Планове за извънредни ситуации и са приложили стриктни мерки за защита здравето на своите служители и своите партньори. В настоящия момент непосредствен риск за недостиг на лекарства в резултат на проблеми с доставката на активни субстанции, не сме констатирали и не са ни известни. Компаниите разполагат с достатъчни наличности за удовлетворяване на националното потребление. Създаден е механизъм за колаборация на участниците във веригата на доставка на лекарства в случай на извънредни ситуации. Производителите на лекарства и търговците на едро на лекарства вече са предприели адекватни мерки за натрупване на буфери, така че населението да бъде обезпечено с лекарства.

На Европейско ниво, БАТЕЛ е член на GIRP (Европейската асоциация на търговците на едро с лекарства), обединяваща над 750 търговци на едро с лекарства, които обслужват 32 европейски държави.

БАТЕЛ е част от сформираната комуникационна група с

представители от 32 страни в рамките на GIRP, с основна цел обсъждане на предприетите мерки за справяне с разпространението на COVID-19 и споделяне на добри практики и планове за действие при извънредни ситуации на национално ниво.

Солидарността между Европейските държави е изключително важна. За това нашия призив е Европейските държави да се въздържат от налагането на рестрикции за свободното движение на лекарствени продукти и медицински изделия. Водещ принцип на членовете на БАТЕЛ е сигурността на пациента, чрез осигуряването на навременна терапия, в точното време, на точното място. Но обществото трябва да знае, че ние може да доставим само това, с което разполагаме. За това апелираме за осигуряване на снабдяване от производители в необходимите количества, за да отговорим на нуждите на населението.


Във връзка с инициативите на някои държави за затваряне

на националните пазари, бихме искали да изразим следната позиция:

• Категорично сме против въвеждането на каквито и да било ограничения върху търговията с лекарства, тъй като те биха довели до сериозна натовареност на веригата на доставки

• Въвеждането на ограничение за България е изключително рисково предвид обема на пазара и натиска върху цените на лекарствата.

Подкрепяме изказванията на Министър Председателя на Р. България и Европейската комисия за солидарност в страните- членки и въвеждане на мерки, които подкрепят нормалното опериране на веригите за доставки при липса на ограничения.

Убедени сме, че търговците на едро с лекарства са от национално значение днес, когато на карта е заложено здравето и живота на цялата ни нация.

Търговците на едро с лекарства и дистрибутори на здравеопазване са доверени партньори във фармацевтичната верига, които гарантират, че лекарствените продукти са доставени на точното място в точното време на пациента. При изпълнението на своята роля в полза на обществото, ние гарантираме най-високите нива на качество, прозрачност и безупречност. Членовете на БАТЕЛ са надеждни партньори във веригата на доставки за производители, фармацевти, медицински лица и най-вече всички пациенти с оглед на безопасността на медикаментите. Наша основна цел е осигуряване на справедливо, качествено и съвременно здравеопазване за българските пациенти.


С уважение,

Оля Василева

Изпълнителен директор на

БАТЕЛПодкрепяме актуализацията на бюджета

Подкрепяме актуализацията на бюджета

Броят на безработните у нас може да достигне около 330 000 души към края на годината
Категорично не приемаме генеричното заместване

Категорично не приемаме генеричното заместване

БЛС е против смесването на медицината и лечебния процес с търговията
Настояваме за промяна в мерките за бизнеса

Настояваме за промяна в мерките за бизнеса

Държавата да поеме не само част от възнаграждението на служителите, но и осигурителните вноски
Обезпокоени сме за исканата дерогация

Обезпокоени сме за исканата дерогация

Ние не приемаме, че е налице обективна ситуация за това, извънредното положение не застрашва съществуването на нацията, казаха от КНСБ
Подобни промени са абсолютно неприемливи

Подобни промени са абсолютно неприемливи

Ако генеричното заместване на лекарства има неблагоприятни последици, кой ще носи отговорност
Против заместването на лекарства сме

Против заместването на лекарства сме

Всеки специалист трябва да изпълнява дейности, свързани с професионалната си компетентност
БСК настоява за Икономически кризисен щаб

БСК настоява за Икономически кризисен щаб

Българският бизнес е загрижен и отговорен за човешкия си капитал
Останете вкъщи!

Останете вкъщи!

Лекарите от "Царица Йоанна - ИСУЛ" призовават да спазваме карантината
Искаме Икономически антикризисен щаб

Искаме Икономически антикризисен щаб

Целта е предотвратяване на срив на българската икономика и създаване на предпоставки за възстановяване
Чуйте гласа на тези, които са на първа линия

Чуйте гласа на тези, които са на първа линия

В кризисна ситуация всички тежки и сериозни мерки винаги са оправдани, защото те са животоспасяващи, казват от Столична лекарска колегия
1 2 3 4 5 ... 23 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Подкрепяте ли удължаването на мерките за борба с пандемията от COVID-19?

Април 2020