Мерки

Обявяват заплатите на лекари и сестри

28-02-2020 18:12
Лили
Лили
Войнова
voinova.lili@gmail.com
Обявяват заплатите на лекари и сестриТе ще се публикуват на сайта на здравното министерство, пише в наредба на МЗ
Заплатите и допълнителните възнаграждения на лекарите, сестрите и останалия персонал в болниците и в комплексните онкологични центрове вече ще се публикуват на страницата на здравното министерство. Това предвиждат промени на Наредба № 1 от 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения, публикувана за обществено обсъждане на страницата на МЗ. Новите разпоредби се отнасят както за държавните и общинските, така и за частните лечебни заведения, които се финансират от обществени средства.
Болниците и КОЦ, които работят по Здравна каса, ще трябва да предоставят на здравното ведомство информация по тримесечия за разходите си за медицински персонал, средна месечна численост на персонала, разходи за лекари, за специалисти по здравни грижи, за друг медицински персонал. Иска се точна справка и за броя на лекари и специалисти по здравни грижи, делът на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в проценти и делът на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал в проценти.

 

МЗ ще публикува на страницата си

и информация за броя легла във всяка болница, за броя на изписаните болни, средномесечния брой легла, средната продължителност на престоя в дни, броя проведени леглодни, използваемостта на едно легло в дни, броя преминали болни, използваемостта на едно легло в проценти, броя на починалите в проценти, средно месечния брой болни на един лекар и съответно на една сестра.

Изискват се и данни за финансовите показатели - приходите от РЗОК за дейности, за лекарствени продукти и медицински изделия и от държавния или общинския бюджет. Те също ще бъдат публикувани на страницата на МЗ. Публични ще бъдат и разходите общо за персонал, лекарствени продукти, медицински изделия, храна за болни, среден разход на леглоден, среден разход на храноден, среден разход на лекарстводен и всички останали разходи.


Информацията ще трябва да се дава

на МЗ до 25-о число на месеца, следващ съответното тримесечие. Документите пък трябва да се съхраняват и предоставят при поискване.

„Целта на проекта е да се въведе пълна прозрачност по отношение на постигнатите стойности по основни натурални и финансови показатели за дейността на съответните лечебни заведения, както и да се създаде възможност да се проследява в динамика тяхната промяна. По този начин ще се осигури съпоставимост между лечебните заведения от съответния вид, ще се повиши нивото на информираност и ще се осигури обществен достъп до медико-статистическа и финансова информация за всички лечебни заведения от определените от закона групи, независимо от тяхната форма на собственост.

Това ще предостави възможност

за ръководствата на отделните лечебни заведения да направят оценка на собствените си резултати, като повиши тяхната отговорност и стремеж да ги подобрят и направят съизмерими с най-добрите. Същевременно ще се повиши нивото на информираност на потребителите на медицинска помощ и ще се подпомогне тяхната преценка за вземане на решение за избор на изпълнител на медицинска помощ", пише в мотивите към наредбата. Проектодокументът е съгласуван с Националния статистически институт.Живеем 6 години по-малко от другите в ЕС

Живеем 6 години по-малко от другите в ЕС

Намалява детската смъртност на 5.8 на 1000 живородени, сочи доклад на МЗ за здравето
Ананиев: По средата сме в ЕС по разходи за здраве

Ананиев: По средата сме в ЕС по разходи за здраве

Доплащаме от джоба си главно за лекарства и в извънболнична помощ
Трайно намалява броят на болните от туберкулоза

Трайно намалява броят на болните от туберкулоза

Запазва се тенденцията мъжете да боледуват повече от жените
Общината в Пловдив прибрала 88 дка на болницата

Общината в Пловдив прибрала 88 дка на болницата

Подготвя се извънсъдебно споразумение за връщане на земята, казва министър Ананиев
Постоянно увеличаваме профилактичната дейност

Постоянно увеличаваме профилактичната дейност

Намаляването на предотвратимата смъртност е продължителен процес, казва министър Ананиев
Мозъчните тумори при децата са особено рискови

Мозъчните тумори при децата са особено рискови

Над 2300 различни операции със средна и голяма сложност се правят в столичната „Св. Иван Рилски" всяка година
Без прекъсване на лечението на онкоболни

Без прекъсване на лечението на онкоболни

Tова гласи заповед на управителя на НЗОК проф. Петко Салчев
Проф. Салчев е новият управител на НЗОК

Проф. Салчев е новият управител на НЗОК

Той обеща финансово преструктуриране на касата, за да отговори на предизвикателството Covid-19
Въвеждането на прогенерична политика е приоритет

Въвеждането на прогенерична политика е приоритет

Единственият кандидат за нов управител на НЗОК проф. Петко Салчев представи своята визия за развитие на институцията пред депутите от здравна комисия. Неговата кандидатура бе одобрена от тях с 14 гласа "за" и 7 "против". Преди това депутатите и представители от гилдията зададоха своите въпроси към проф. Салчев. Вижте въпросите и отговорите.
Проф. Салчев ще работи за намаление на доплащането

Проф. Салчев ще работи за намаление на доплащането

Имам доста идеи за подобряване на конролната дейност на касата, каза кандидатът за управител на НЗОК
1 2 3 4 5 ... 210 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Подкрепяте ли удължаването на мерките за борба с пандемията от COVID-19?

Април 2020