Мерки

Обявяват заплатите на лекари и сестри

28-02-2020 18:12
Лили
Лили
Войнова
voinova.lili@gmail.com
Обявяват заплатите на лекари и сестриТе ще се публикуват на сайта на здравното министерство, пише в наредба на МЗ
Заплатите и допълнителните възнаграждения на лекарите, сестрите и останалия персонал в болниците и в комплексните онкологични центрове вече ще се публикуват на страницата на здравното министерство. Това предвиждат промени на Наредба № 1 от 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения, публикувана за обществено обсъждане на страницата на МЗ. Новите разпоредби се отнасят както за държавните и общинските, така и за частните лечебни заведения, които се финансират от обществени средства.
Болниците и КОЦ, които работят по Здравна каса, ще трябва да предоставят на здравното ведомство информация по тримесечия за разходите си за медицински персонал, средна месечна численост на персонала, разходи за лекари, за специалисти по здравни грижи, за друг медицински персонал. Иска се точна справка и за броя на лекари и специалисти по здравни грижи, делът на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в проценти и делът на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал в проценти.

 

МЗ ще публикува на страницата си

и информация за броя легла във всяка болница, за броя на изписаните болни, средномесечния брой легла, средната продължителност на престоя в дни, броя проведени леглодни, използваемостта на едно легло в дни, броя преминали болни, използваемостта на едно легло в проценти, броя на починалите в проценти, средно месечния брой болни на един лекар и съответно на една сестра.

Изискват се и данни за финансовите показатели - приходите от РЗОК за дейности, за лекарствени продукти и медицински изделия и от държавния или общинския бюджет. Те също ще бъдат публикувани на страницата на МЗ. Публични ще бъдат и разходите общо за персонал, лекарствени продукти, медицински изделия, храна за болни, среден разход на леглоден, среден разход на храноден, среден разход на лекарстводен и всички останали разходи.


Информацията ще трябва да се дава

на МЗ до 25-о число на месеца, следващ съответното тримесечие. Документите пък трябва да се съхраняват и предоставят при поискване.

„Целта на проекта е да се въведе пълна прозрачност по отношение на постигнатите стойности по основни натурални и финансови показатели за дейността на съответните лечебни заведения, както и да се създаде възможност да се проследява в динамика тяхната промяна. По този начин ще се осигури съпоставимост между лечебните заведения от съответния вид, ще се повиши нивото на информираност и ще се осигури обществен достъп до медико-статистическа и финансова информация за всички лечебни заведения от определените от закона групи, независимо от тяхната форма на собственост.

Това ще предостави възможност

за ръководствата на отделните лечебни заведения да направят оценка на собствените си резултати, като повиши тяхната отговорност и стремеж да ги подобрят и направят съизмерими с най-добрите. Същевременно ще се повиши нивото на информираност на потребителите на медицинска помощ и ще се подпомогне тяхната преценка за вземане на решение за избор на изпълнител на медицинска помощ", пише в мотивите към наредбата. Проектодокументът е съгласуван с Националния статистически институт.Тревожно е, че толкова медици са болни

Тревожно е, че толкова медици са болни

Ръст на случаите в училищата се очаква в края на другата седмица, каза доц. Ангел Кунчев
НС прие конкурсите за бордовете на болниците

НС прие конкурсите за бордовете на болниците

Надяваме се да отстоите повечето пари за работещите в НЦЗПБ, обърнаха се от ДПС към ГЕРБ
НС узакони изплащането на надлимитната

НС узакони изплащането на надлимитната

Депутатите приеха окончателно поправките в Закона за бюджета на НЗОК
Медици от първа линия - почетни граждани на Лом

Медици от първа линия - почетни граждани на Лом

Признанието е за шефа на РЗИ и лекар от Афганистан, поела инфекциозното на болницата
Изборният кодекс отложи бюджета на НЗОК

Изборният кодекс отложи бюджета на НЗОК

Пленарното заседание бе удължено и това даде отсрочка на парламентарните комисии
Детската болница - между идеално и оптимално

Детската болница - между идеално и оптимално

Макар да е решено проектът да е с нова сграда, консенсус за бъдещата педиатрия едва ли някога ще има
Бутат скелето за Детската болница

Бутат скелето за Детската болница

Обществен съвет ще наблюдава изграждането новото здравно заведение
Според българите системата се справя с КОВИД

Според българите системата се справя с КОВИД

Въпреки това са мнозинство тези, които смятат, че здравеопазването се развива в негативна посока
Сестрите с правила за добра практика

Сестрите с правила за добра практика

Те описват как да се отнасят с пациентите и с останалите от медицинския екип
Рекордни листи на чакащи в UK

Рекордни листи на чакащи в UK

Над 2 милиона души ще получат лечение след повече от 18 седмици
1 2 3 4 5 ... 225 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Трябва ли децата да носят маски на училище?

Септември 2020