интервю

Самостоятелни практики на сестри има навсякъде в ЕС

20-02-2020 08:19
Очакваме заплатите на специалистите по здравни грижи до края на март да се увеличат значително, казва Милка ВасилеваСамостоятелни практики на сестри има навсякъде в ЕС
Лили
Лили
Войнова
voinova.lili@gmail.com
Парламентарната здравна комисия прие на първо четене поправки в Закона за лечебните заведения, които позволяват на специалистите по здравни грижи да откриват самостоятелни практики. По време на дебатите обаче се появиха и мнения против. Трябва ли да се даде право на медицински сестри, акушерки и лекарски асистенти да работят самостоятелно, попитахме Милка Василева. Тя е председател на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи.
- Г-жо Василева, дебатите за самостоятелните практики на сестрите в парламентарната Комисия по здравеопазването бяха доста бурни. Каква е причината за тази съпротива?

 

- Не мога да кажа точно защо някои хора бяха против, но съпротивата беше очаквана. Защото, за съжаление, голяма част от гражданите, не само лекарите, не разбират какво значи индивидуална или колективна практика по здравни грижи. Когато говорим за здравеопазване, българското население веднага си представя лекар и само лекар. А всъщност медицинските сестри, акушерките, фелдшерите и рехабилитаторите са тези, които наистина могат да бъдат първите хора, с които българските пациенти да имат контакт, така че да бъдат насочени за по нататъшно лечение при съответния лекар. Освен това когато един пациент след лечение в болница или след операция има нужда вкъщи да му бъде направена определена манипулация, назначена от лекар или да му бъде сменена превръзката, да му бъдат свалени конците, това няма кой да го направи. А това биха могли да го извършат професионално и компетентно специалистите по здравни грижи.

- Какво друго могат да работят самостоятелно медицинските сестри и акушерките?

- Тези специалисти имат възможност да изпълняват определени компетенции, които са записани в Наредба №1 от 2008 г. на министъра на здравеопазването. Те са разпределени в две части - компетенции, които се изпълняват под предписание на лекар или самостоятелни дейности. Медицинските сестри имат право да осъществяват здравна просвета на пациентите, което означава, че те могат много активно да работят по отношение на профилактика на болестите и промоция на здравето. Акушерките могат да осъществяват дейности в женска консултация при протичане на нормална бременност. Могат да работят с млади момичета в областта на сексуалното възпитание или с жени в менопауза, така че те да получат най-добрите съвети и да се чувстват спокойни. Защото в момента хората се информират от интернет и много често става въпрос за съвети с фалшиво съдържание. Медицинските фелдшери най-често работят в центровете за спешна помощ и естествено те имат своите компетенции дори да диагностицират и да предписват определено лечение. Всички те са специалисти с висока квалификация, в които държавата е инвестирала средства, за да бъдат обучени, а всъщност не се използват по предназначение.

Факт е, че в България има сериозен недостиг на този тип медицински кадри, но това не означава, че те трябва единствено и само да работят в лечебните заведения. България е единствената страна, в която в извънболничната помощ няма практики по здравни грижи. Още по-добрият вариант са центровете за интегрирани здравни и социални грижи, защото често е необходима тази комбинация. От много години искаме това да се случи, но за съжаление съпротивата е сериозна и то най-вече поради липса на финансиране. И в момента има такива практики на колеги, които поставят инжекции или венозни системи в домовете, но те работят, както се изразяваме, в сивата икономика. Самите те искат да работят по ясен регламент и точно определени правила, с определена защита пред закона.

- Каква е практиката в европейските страни?

- В страните в ЕС и във връзка с всички документи най-вече на СЗО, първичната здравна помощ извън болниците се извършва от медицински сестри и акушерки. Там са организирани практики, с които общопрактикуващите лекари могат да сключват договори, за да могат те да обслужват пациентите основно в дома им. Има възможност, разбира се, пациентите да получат здравни грижи и в самия център. В България в момента това не се случва, защото структурата на нашето здравеопазване е доста по-различна.

- Ако се приемат тези поправки в Закона за лечебните заведения, новите възможности ще мотивират ли повече млади хора да се насочат към тези професии?

- Ако тази промяна беше осъществена още преди 10 години, когато имаше достатъчно специалисти по здравни грижи у нас, вероятно нещата щяха да бъдат по-спокойни, практиките щяха да са добре организирани. Така младите хора щяха да имат възможност да се запознаят с тях, да осъзнаят колко са необходими, каква помощ оказват на населението и да получат мотивация да се обучават в нашите професии. Дори сега в закона да залегне, че специалисти по здравни грижи могат да създадат самостоятелни практики, аз не съм оптимист, че това би мотивирало младите хора да се насочат към професията на медицинската сестра, акушерката или на лекарския асистент. Защото финансирането на тези практики не е осигурено. И въпреки, че българските граждани заплащат своята здравна осигуровка, на тях не са им осигурени домашни здравни грижи и за да ги получат, трябва да заплатят от джоба си услугата. И всъщност добре е, че ще има регистрирани такива практики, за да бъдат хората спокойни, че услугите, които им се предоставят, ще са от хора, които имат съответната професионална квалификация, а не от самозвани лечители, които могат да им навлекат доста сериозни здравословни проблеми. Но може би на по-късен етап държавата ще прецени по какъв начин да осигури финансирането на тези услуги.

- Всяка медицинска сестра ли ще може да отваря такава практика или има изискване за определен стаж?

- И сега в Закона за здравето съществува възможност след 2-годишен трудов стаж акушерки и медицински сестри да организират такива практики в рамките на ДКЦ. Ние от БАПЗГ смятаме, че този стаж не е достатъчен, защото винаги след завършване на базовото образование е необходимо поне една година да се работи под надзора на квалифицирана медицинска сестра и едва тогава колегите имат право да упражняват самостоятелно професията си в лечебното заведение. За съжаление и това се случва трудно поради недостиг на персонал.

Във връзка с професионалната квалификационна рамка, която е приета от нашата организация и утвърдена от министъра на здравеопазването, както и във връзка с продължаващото обучение, което е гаранция, че хората ще получат качествени здравни грижи, би трябвало медицинските специалисти да имат поне 5 години трудов стаж, за да могат да откриват самостоятелни практики.

- Това ще бъде ли записано в новите разпоредби?

- Засега е записано изискване за 2 години трудов стаж.

- Откриването на самостоятелни практики няма ли да доведе до още по-сериозен недостиг на кадри в болниците?

- Смятаме, че няма да доведе, защото тези практики на този етап все още не са добре изяснени и вероятно колегите, които ще работят по този начин, ще използват тази възможност като допълнителна дейност. Не мисля, че ще напуснат работните си места, за да осъществяват такъв род грижи, поне на този етап, когато няма яснота как ще се случват нещата.

- Какви са Вашите данни, постигнати ли са нивата на заплатите по КТД за специалистите по здравни грижи?

- Нямаме точна информация, но ние не сме синдикална централа и не можем да изискваме такива данни. От нашите колеги знаем, че има лечебни заведения, в които основните нива на КТД са постигнати, но има и такива, в които това не е факт. За наша радост има и места, където заплатите са по-високи от записаните в КТД.

- Приблизително колко медицински сестри и акушерки не достигат у нас?

- Дефицитът на тези специалисти продължава да нараства - средно между 800 и 1000 души напускат годишно професията. Това не означава, че всички тези хора заминават за чужбина. Медицински сестри напускат професията и търсят по-добро заплащане в друг сектор, а това се отразява негативно за системата на здравеопазването. Свидетели сме, че се правят опити за подобряване на заплащането и на условията на труд. Дори имахме среща с министър Ананиев, който ни убеди, че към края на март се очаква информация от лечебните заведения, с която той ще ни запознае и ще станем свидетели, че във връзка с новия рамков договор и новата методика на ведомството за финансовите стандарти, заплатите ще бъдат повишени достойно. Разбира се, първо трябва да видим тези резултати, за да можем да коментираме.

- Започнахте поредица от обучения. Разкажете ни повече за тях?

- Това е нашата основна задача, която ни е възложена със закон от държавата за провеждане на продължаващото обучение. Правим всичко, което е в силите ни, за да увеличим дистанционното обучение, за да могат колегите по-лесно и по-евтино да поддържат своята квалификация. Имаме сключени договори с всички университети, в които се обучават нашите кадри, както и с БЧК за провеждане на обучения, акредитирани от БАПЗГ. Отделно всяко едно лечебно заведение, акредитирано за обучение, организира отделни обучения, така че да могат медицинските специалисти да получат актуална информация в определена област на най-високо ниво. Това са доста сериозни усилия и въпреки, че колегите изпитват затруднения предимно поради недостиг на медицински персонал, правим всичко възможно да има такива мероприятия. Сега проектираме обучение за медицинските професионалисти, работещи в детското и училищното здравеопазване, по темата за спешните състояния в детската възраст. Така че непрекъснато се стремим да правим обучения, които да бъдат полезни за колегите.

- Повишаването на квалификацията отразява ли се на възнагражденията на хората?

- За всеки получен сертификат специалистите по здравни грижи получават допълнително към заплатата си по 20 лв., а такъв документ се постига след доказано продължаващо обучение за период от 5 години и получени 150 кредитни точки от курсове за обучение, както и участие в различни професионални форуми. Това отново не е самоцел. Това означава, че хората съвсем осъзнато се обучават, за да бъдат на необходимото високо професионално ниво. Колегите, които са получили специалност в системата на здравеопазването, съгласно наредба на МЗ, получават месечно по 50 лв. За съжаление не във всички лечебни заведения това се случва.

- Стартираха и проектите за патронажни грижи в домовете на хората. Колко специалисти ще бъдат ангажирани в тях?

- Нямаме точни данни. Ние имаме сключени договори и в доста общини вече сме провели обучението, дори колегите започнаха да работят там. Но има и такива общини, в които процесът тепърва започва. Има и други неправителствени организации, които са акредитирани за подобен род обучение, така че някъде към края на годината ще имаме точния брой на хората, които участват в патронажните грижи. Най-често това също са колеги, които работят на втори трудов договор. На този етап социалното министерство е преценило, че трябва да се обърне особено внимание на хората, които имат ТЕЛК - не само на възрастните, но и на децата - така, че работим с различни категории хора.

- Започна сформирането на Регионални професионални консултативни съвети към БАПЗГ. Каква е тяхната роля?

- Това е в резултат на взето решение на Петия редовен конгрес на БАПЗГ от 11 януари тази година, на който беше направена промяна в Устава на организацията, така че тези консултативни съвети по професии да станат задължителни. Те съществуваха като възможност и досега, но ние решихме, че е добре повече хора да бъдат активирани и мотивирани да участват в работата на асоциацията. В момента всички 28 регионални колегии на БАПЗГ провеждат общи събрания за сформирането на Регионални професионални консултативни съвети (РПКС) на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите/лекарските асистенти, рехабилитаторите, рентгенови лаборанти и медицинските лаборанти. Членовете на тези съвети се избират на доброволен принцип. Те ще дават становища, свързани със специфичните дейности за упражняване на съответната професия и промени в правното ѝ регламентиране. Предстои да бъдат излъчени и представители на тези съвети на национално ниво, т.е. ще бъдат сформирани Национални професионални консултативни съвети (НПКС) Председателите на НПКС ще участват в работата на Управителния съвет и Националния съвет на БАПЗГ като експерти.

- Предстои Ви поредната среща с главни медицински сестри от болници в цялата страна. Какви проблеми споделят колегите Ви?

- Това е една нормална регулярна среща с колегите. На тези събирания обикновено обсъждаме проблемите в лечебните заведения, споделят се добри практики и обикновено излизаме с някакви становища, препоръки към Министерството на здравеопазването, така че да има положителна промяна за нещата, които биха могли да бъдат коригирани. Сега ще обсъдим най-вече липсата на персонал, защото имаме сигнали, че на много места в лечебните заведения се назначават студенти на местата на медицински сестри, което е незаконно и те не могат пълноправно да изпълняват задълженията на медицинска сестра. Това е много тежък проблем, така че е необходима реорганизация в лечебните заведения, за да могат те, съобразно нивата на компетентност, да изпълняват това, за което са лицензирани. Срещата ще се проведе в Русе.

- Ще се проведе и обучение на главните сестри от доц. д-р Ангел Кунчев. Каква е темата на обучението?

- Ще бъде във връзка съвременните заплахи пред общественото здраве. Нямам по-подробна информация за точната програма, но заглавието е ясно. Всички сме свидетели не само на новите вирусологични особености, но и на други неща, които са заплаха за общественото здраве. Дори липсата на персонал е такава заплаха. А знаете, че 2020 г. е обявена за Международна година на медицинската сестра и акушерката.

- Ваши колеги съобщиха, че организират протест на 1 март. Вие подкрепяте ли ги?

- Протестът се организира от Мая Илиева и Синдиката на медицинските специалисти. След първоначалния емоционален заряд преди една година, с днешна дата успяхме да канализираме усилията си в две направления – синдикална и съсловна дейност. БАПЗГ от години поставя на вниманието на изпълнителната власт редица синдикални искания чрез съществуващите в лечебните заведения синдикати. Исканията ни, както стана ясно от предишния Ви въпрос, намериха частични и неудовлетворителни решения. Добрите условия на труд и достойните възнаграждения за нашето съсловие са искания на БАПЗГ от много години. Ако има синдикат, който да успее да ги извоюва, заставаме зад него!


Времето е за пионерски проекти

Времето е за пионерски проекти

Ако човек няма много вътрешна енергия и иска по-бързо да печели, е по-добре да отиде в Западна Европа, казва доц. Красимир Минкин
Всички ваксини са безопасни и действат

Всички ваксини са безопасни и действат

Заразените с коронавируса SARS-CoV-2 нарастват с всеки изминал ден. Каква е защитата от ваксините и можем ли изцяло да им се доверим, възможно ли е да минем само с първа доза заради дефицита им и след колко време можем да излезем от пандемията. Това попитахме проф. Ива Христова.
5G е фантастика, която днес става реалност

5G е фантастика, която днес става реалност

Да бъде наложен мораториум върху изграждането на 5G мрежата у нас поискаха граждани. Имат ли основания притесненията на хората, попитахме проф. Мишел Израел. Той е университетски преподавател и създател на Лабораторията по измерване и изследване на физическите фактори на работната и околната среда в НЦОЗА.
Необходима е мотивация за трансплантационните екипи

Необходима е мотивация за трансплантационните екипи

Парламентът прие изменения в Закона за донорството и трансплатациите, с които у нас вече е разрешено кръстосаното донорство. Ще помогне ли тази поправка, попитахме доц. Красимир Янев. Той е ръководител на Катедрата по урология на МУ-София и завеждащ направление „Лапароскопска урология" в УМБАЛ „Александровска".
Приемаме пациенти в по-тежко състояние, заради изолацията

Приемаме пациенти в по-тежко състояние, заради изолацията

Проф. Радослав Радев получи тази година една от наградите „Варна" по повод 24 май. Той е отличен за цялостен принос в научно-изследователската, преподавателската и лечебната дейност. Попитахме го какво се крие зад този приз? Той оглавява Клиниката по гръдна хирургия в „Света Марина" и е шеф на РК на БЛС във Варна.
„Индекс на болниците

„Индекс на болниците" ни дава база за анализ и преценка

Данните в новия „Индекс на болниците" в областта на акушерството и гинекологията показват спад на раждаемостта и през 2019 г. В същото време се увеличава броят на ражданията чрез Цезарово сечение и на недоносените бебета. Какво стои зад цифрите, попитахме д-р Гергана Коларова, директор на Първа САГБАЛ „Св. София".

Е-системата ще стартира до края на годината

Е-системата ще стартира до края на годината

Комисията по здравеопазване в парламента гласува корекции в 8 закона, като поправките ще бъдат гледани в зала тази седмица. Какво се цели с новите правила и ще повишат ли те контрола в системата, попитахме д-р Даниела Дариткова, председател на здравната комисия и на ПГ на ГЕРБ.
Засега бюджетите на болниците не са увеличени

Засега бюджетите на болниците не са увеличени

Новият рамков договор за 2020 г. влезе в сила от 1-ви януари, като в него са увеличени цените на над 200 клинични пътеки, средно с 14%. Има ли ръст при бюджетите на общинските лечебни заведения, попитахме д-р Иван Иванов, управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски" в Горна Оряховица.
Искаме работещ механизъм за 2-та лева за аптеките

Искаме работещ механизъм за 2-та лева за аптеките

Министерски съвет одобри преди Коледа промени в няколко здравни закона и те вече влязоха за обсъждане в парламента. Какво е мнението на Българския фармацевтичен съюз за новите предложения в сферата на лекарствата, попитахме проф. Илко Гетов, председател на съсловната организация.
Има шанс за реформа в психиатричната помощ

Има шанс за реформа в психиатричната помощ

Пожарът в столичния психодиспансер постави на фокус проблемите в психиатричната помощ. Готова ли е националната стратегия в тази област, попитахме д-р Цветеслава Гълъбова. Тя е директор на Държавната психиатрична болница "Св. Ив. Рилски" в Нови Искър.
1 2 3 4 5 ... 6 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия здравен министър?

Април 2024 Предишен Следващ