Искам думата

Заявяваме, че Наредба Н-18 е неприложима

28-01-2020 09:54
Clinica.bg

press@clinica.bg
Заявяваме, че Наредба Н-18 е неприложимаЛечението като „продажба“ и лекарите като „оператори на продажби в търговски обект“ обезсмислят здравеопазването в България
Общопрактикуващите лекари от София област се обявиха против разпоредбте на че Наредба Н-18. Според тях определянето на лечението като „продажба" и лекарите като „оператори на продажби в търговски обект" обезсмислят здравеопазването у нас. Медиците са написали декларация до отговорните институции и гражданите, в което призовават за промени в нормативната база. Публикуваме го без редакторска намеса.

Общопрактикуващите лекари от София област заявяваме, че Наредба Н-18 е неприложима в областта на медицината! Лечението като „продажба" и Лекарите като „оператори на продажби в търговски обект" обезсмислят здравеопазването в България!
Нашата дейност е специфична, регулирана е от специални закони и наредби, и касае живота на хората.

Прилагането в практиката както

на базовия вариант, така и на специално регламентирания за лекарите вариант на СУПТО ще доведе до следното:
- Базовият вариант ще създаде листи на чакащите на всички нива на здравеопазването.
- За всяко влизане в кабинета ще се пише нов амбулаторен лист.
- При прекъсване на връзката с НАП ще спира дейността на лекарите.
- Увеличената бумащина ще затрудни лечебния процес.
- „Облекченото" СУПТО по чл. 52 ал. 2 ще лиши здравнонеосигурените лица от достъп до първична медицинска помощ.

Резултатът от прилагането 

на Наредба Н-18 в извънболничната помощ ще бъде:
- ограничен достъп на всички пациенти до медицинска помощ;
- натоварване на спешните звена с несвойствена за тях дейност;
- загуба на информация за прегледите на здравнонеосигурените;
- неточна статистическа информация за заболеваемост, обръщаемост, обхват с имунизации към МЗ;
- връщане към писане „на ръка" и на отделни файлове вместо интегрирана база данни в медицината;
- намаляване на времето за преглед и обсъждане на лечението за сметка на времето за справяне с изискванията на наредбата;
- повече болни хора, повече уморени лекари, по-недоволни пациенти;
- по-скъпа медицинска услуга;
- невъзможна защита на чувствителни лични данни;
- неизпълнение на задължения, произтичащи от действащи закони и наредби, с цел да се удовлетворят изискванията на Наредба Н-18;
- непосилни глоби вследствие на нарушените задължения по закони и наредби; - прекратяване на дейността на лекари от извънболничната помощ;
- възможен срив на здравеопазването в България.

След влизане в сила на Наредба Н-18

ще сме принудени да гледаме предимно КАСОВИЯ АПАРАТ и КОМПЮТЪРА, да следим за съвпадение на часа на касовата бележка и часа на прегледа, дали сумите в касата са точно толкова, колкото на касовия апарат, а за пациента и неговите проблеми ще остава все по-малко време.
Медицинският софтуер не е софтуер за управление на продажби, а база данни, необходима за вземане на решение за живота и здравето на ЧОВЕКА!.
Медицинският софтуер не е софтуер на универсален магазин (стока-плащанекасова бележка)! Необходимо е да се регистрират всички приходи! Ако спазим Наредба Н-18, нарушаваме няколко наредби на МЗ. Ако спазваме наредбите на МЗ, нарушаваме Наредба Н-18. И в двата случая подлежим на санкции за неспазване на наредбите в 4-цифрен размер. А в някои случаи ще има и последици за живота и здравето на хората.

Ние, ЛЕКАРИТЕ, искаме да практикуваме

изкуството на медицината, да лекуваме, а не да гледаме часовника на касовия апарат; да броим регламентираните минути, докато в коридора стоят болни хора; да таксуваме пациентите по няколко пъти, ако след приключване на листа се сетят да попитат още нещо; да печатаме по 2- 3 листа за едно посещение; да пишем на ръка в ерата на интегрирана здравна информация и при наличието на адекватен за дейността ни софтуер; да позволяваме на всеки чиновник от НАП достъп до лични данни за здравето на нашите пациенти.
Настояваме да се премахнат безсмислените ограничения в Наредба Н-18, пречещи на работата ни или да се отмени изцяло относно медицинската дейност (както няма ДДС)! Всички хора в България по Конституция имат право на достъпна медицинска помощ и право на конфиденциалност!

НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Да отпадне изискването да вписваме в базата данни номерата на касовите бележки. Скъпо струващ лекарски труд се използва за безсмислено писане на „цифрички", вместо за оказване на медицинска помощ. Новите касови апарати предават към НАП информация за издадените бележки на всеки 5 минути!
2. Да отпадне забраната за съхранение на медицинската информация от прегледите на всички пациенти, включително неосигурените, в медицинския софтуер по чл. 52а ал. 2! Да се отложи влизането в сила на Наредба Н-18 до решаването на проблемите, които създава или да се отмени изцяло относно медицинската дейност!
3. Да престанат опитите на управляващите да регламентират в сектора задължения, които не могат да бъдат изпълнявани! След 10 години в България няма да има работещи български лекари, ако сегашната политика не се промени!
4. Фискалната дисциплина, с която цел е създадена Наредба Н-18, може да бъде постигната и без рестрикции за бизнеса и без регламентиране на неизпълними задължения. Много по-ефективен ще бъде контролът, ако се създадат стимули за гражданите да съхраняват и предават с данъчните си декларации касовите бележки за разходите, които са направили през годината. В страните, където тази практика е въведена, почти няма необходимост от контролна дейност – гражданите сами изпълняват тези функции.
5. Подкрепяме организирания на 29.01.2020 г. протест на малкия и средния бизнес срещу Наредба Н-18.

26.01.2020 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОЛСО: /д-р Виктория ЧобановаОстро осъждаме агресията към медици

Остро осъждаме агресията към медици

Обръщаме се с апел към пациентите и техните близки да проявяват нужното доверие и респект към лекарите и специалистите по здравни грижи
Да се регламентира бърз внос на лекарства от ЕС

Да се регламентира бърз внос на лекарства от ЕС

При 61% от случаите недостигът се дължи на временно или трайно преустановени доставки, казват от БАРПТЛ
Насилието над лекари трябва да спре

Насилието над лекари трябва да спре

Необходима е промяна на обществените нагласи за възвръщане на доверието към медиците
Настояваме за наказания за насилниците

Настояваме за наказания за насилниците

Подобни деяния към лекарите, изпълняващи служебното си задължение, водят до отказ сред колегите ни да дават дежурства
Настояваме за адекватни наказания

Настояваме за адекватни наказания

Остро осъждаме агресията, която са упражнили трима братя срещу фелдшерка и шофьор на линейка от "Спешна медицинска помощ" в Ихтиман
Подкрепяме МЗ за детската болница

Подкрепяме МЗ за детската болница

Противопоставяме се на всякакви лобистки интереси и опити за манипулиране на оБществото
Броят на ползвателите на лична помощ  се увеличава прогресивно

Броят на ползвателите на лична помощ се увеличава прогресивно

12 978 души, които не отговарят на условията за включване в механизма, от 1 януари не получават съответната услуга, казват от социалното министерство
Всички членове на БАПЗГ са равнопоставени

Всички членове на БАПЗГ са равнопоставени

Не сме съгласни с твърдения на фелдшерите, публикувани във Фейсбук
Няма да позволим да бъдем изкупителна жертва

Няма да позволим да бъдем изкупителна жертва

Не отговаря на истината, че НЗОК заплаща на частните болници лекарства на различни цени, казват от НСЧБ
Искаме съсловна организация на фелдшерите

Искаме съсловна организация на фелдшерите

За нас Петият конгрес на БАПЗГ е нелегитимен според настоящия устав
1 2 3 4 5 ... 21 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Февруари 2020