правила

На агресивни пациенти може да се откаже преглед

24-01-2020 15:18
Clinica.bg

press@clinica.bg
На агресивни пациенти може да се откаже прегледТова е записано в НРД 2020-2022 г , който е обнародван в Държавен вестник
Лекари и стоматолози имат право да отказват лечение на пациент, който с държи агресивно. Това е записано в Национален рамков договор за медицински дейности 2020-2022 г. Изключение правят случаите, когато пациент е в животозастрашаващо сътояние.
Националният рамков договор официално вече е факт. Днес той бе обнародван в Държавен вестник. В НРД са разписани точно правилата по които ще се лекуваме, както и правилата по които ще работят лечебните заведения. Така става ясно, че общият брой на леглата, с които лечебното заведение сключва договор, не може да надвишава общият брой легла, посочени в договора през 2019 г., сключен в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2018 г. Освен това е записано изискване за декларация от управляващия лечебното заведение за наличие на видеоконтрол на входа и изхода на ангиографските зали и в болничните структури, в които се осъществяват съдови инвазивни и интервенционални процедури.

При осъществяване на оперативни интервенции

в специалността „Офталмология" изпълнителите на БМП задължително правят видеозапис чрез оперативния микроскоп. Записът се съхранява от лечебното заведение, като  за всяка операция се генерира QR код. Той се прилага към медицинската документация и е достъпен за контролните органи на НЗОК или РЗОК. При констатирани несъответствия между записите и отчетените случаи в електронната система на НЗОК, тя няма да ги плаща.

 

Изпълнителите на медицинска помощ

се задължават да не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за видове медицинска дейност, която е заплатена от НЗОК, извън предвидената сума, с изключение на медицински изделия за определени КП/АПр/КПр, в които изрично е посочено,както и да не разпространяват данни, свързани с личността на ЗОЛ, станали им известни при или по повод оказване на медицинска помощ, освен в случаите, предвидени със закон.

Здравноосигурените лица имат право

да подават жалби пред директора на съответната РЗОК, когато не са удовлетворени от медицинските дейности, свързани с оказаната медицинска помощ. В жалбата се описват причините и се посочва най-малко едно от следните основания:отчетена, но неизвършена медицинска дейност; качество на медицинската помощ, което не съответства на критериите за качество, определени в НРД; отказан достъп до медицинска документация; получени от изпълнител на медицинска помощ суми без правно основание.

В същото време в НРД е записано,

че лекар може да откаже медицинска помощ на лицата, които възпрепятстват оказването на медицинска или дентална помощ или накърняват личното и професионалното достойнство на лекаря. Изключения правят случаите, когато пациент е с животозастрашаващо състояние. Друг текст гласи, че всеки лекар може да работи в изпълнение на два договора с НЗОК независимо от месторазположението на лечебните заведения, в които се оказва помощта.

Изпълнителите на медицинска

помощ нямат право да прилагат диагностични и лечебни методи, които: не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и създават повишен риск за здравето и живота на пациента. Като и това , че не изисква плащане или доплащане от осигуреното лице за видове медицинска дейност, която е заплатена от НЗОК, извън предвидената сума, с изключение на медицински изделия за определени КП/АПр/КПр, в които изрично е посочено. В НРД подробно е разписано разходването на средства за заплати от изпълнителите на болнична помощ.

Ръководителите на лечебните заведения,

изпълнители на болнична медицинска помощ трябва да използват не по-малко от 50% от приходите от медицински дейности на лечебното заведение за разходи за персонал. Изключение за използването на посочения процент се допуска единствено след разрешение на министъра на здравеопазването въз основа на мотивирано искане от ръководителя на лечебното заведение. Минималното съотношение между разходите за лекарите и специалистите по здравни грижи в лечебните заведения от структурата на разходите за медицински персонал е 1.6 към 1 или 64% към 36%. Пълният текст, може да видите ТУК.Тревожно е, че толкова медици са болни

Тревожно е, че толкова медици са болни

Ръст на случаите в училищата се очаква в края на другата седмица, каза доц. Ангел Кунчев
НС прие конкурсите за бордовете на болниците

НС прие конкурсите за бордовете на болниците

Надяваме се да отстоите повечето пари за работещите в НЦЗПБ, обърнаха се от ДПС към ГЕРБ
НС узакони изплащането на надлимитната

НС узакони изплащането на надлимитната

Депутатите приеха окончателно поправките в Закона за бюджета на НЗОК
Медици от първа линия - почетни граждани на Лом

Медици от първа линия - почетни граждани на Лом

Признанието е за шефа на РЗИ и лекар от Афганистан, поела инфекциозното на болницата
Изборният кодекс отложи бюджета на НЗОК

Изборният кодекс отложи бюджета на НЗОК

Пленарното заседание бе удължено и това даде отсрочка на парламентарните комисии
Детската болница - между идеално и оптимално

Детската болница - между идеално и оптимално

Макар да е решено проектът да е с нова сграда, консенсус за бъдещата педиатрия едва ли някога ще има
Бутат скелето за Детската болница

Бутат скелето за Детската болница

Обществен съвет ще наблюдава изграждането новото здравно заведение
Според българите системата се справя с КОВИД

Според българите системата се справя с КОВИД

Въпреки това са мнозинство тези, които смятат, че здравеопазването се развива в негативна посока
Сестрите с правила за добра практика

Сестрите с правила за добра практика

Те описват как да се отнасят с пациентите и с останалите от медицинския екип
Рекордни листи на чакащи в UK

Рекордни листи на чакащи в UK

Над 2 милиона души ще получат лечение след повече от 18 седмици
1 2 3 4 5 ... 225 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Кои са най-големите предизвикателства пред болниците с оглед на усложнената пандемична обстановка през есента и зимата?

Септември 2020