Макропоказатели

Финансиране и здравеопазване

22-01-2020 11:26
Clinica.bg

press@clinica.bg
Финансиране и здравеопазванеПарите за здраве растат със стотици милиони, продължителността на живота пъпли
Финансовото обезпечаване на един сектор е изключително важно за функционирането му. Между 200 и 500* млн. лв. варира ежегодният ръст на публичния ресурс в здравеопазването. С годините се увеличи броят на болниците за сметка на кадрите им. Съществена разлика в продължителността на живота и смъртността няма. Или поне това показват цифрите на НЗОК, МЗ, НЦОЗА. Дали качеството на медицинските услуги и достъпът до тях са се подобрили, преценете сами.К
ФИНАНСИРАНЕТО

Показател 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Бюджет на МЗ 435.2 млн. 461.3 млн. 458.8 млн. 495 млн. 548 млн.  661.5 млн. 
Бюджет на НЗОК 3.133 млрд.
 3.298 млрд.
 3.571 млрд.
 3.937 млрд.
 4.3 млрд.
 4.74 млрд.
ПИМП  185.017 млн.
 186.87 млн.
198. 9 млн.
206.89 млн.
 225 млн.
250 млн.
СИМП  204.234 млн.
205.5 млн. 
 218.65 млн.
 230.52 млн.
 250 млн.
 267 млн.
Дентална помощ
122.145 млн.
117.847 млн.
 159.85 млн.
145.59 млн.
 165 млн.
 179 млн.
Болнична помощ (БП)
 1.523 млрд.
 1.613 млрд.
 1.695 млрд.
1.881 млрд.
 2.001 млрд.
 2.247 млрд.
Лекарства   839.501 млн.
 905.178 млн.
 985.82 млн.
 1.129 млрд.
 1.117 млрд.
 1.243 млрд.
За домашно лечение  640 млн.
 701.368 млн.
 697.68 млн.
 766.54 млн.
 732.3 млн.
 745.3 млн.
За рак  245.92 млн.
 289.734 млн.
 288.13 млн.
 363.45 млн.
 385 млн.
 498.5 млн.
Медицински изделия в БП
 75.42 млн.
 80.22 млн.
 98.14 млн.
 101.87 млн.
 104 млн.
 110 млн. 
Изследвания (МДД)  72.38 млн.
 74.41 млн.
 79.42 млн.
 80.44 млн.
 90 млн.
 97 млн.
Разходи на домакиниствата за ИМП  503.38 млн.  524.96 млн.  544.32 млн.      
Разходи на домакинствата за БП  313.05 млн.  328.28 млн.  338.12 мл.      
Разходи на домакинствата за лекарства и санитарни материали   2.54 млрд.  2.75 млрд.  2.81 млрд.      
 Източник:
 НЗОК/МЗ /НСИ
          

РЕЗУЛТАТИТЕ

 


Показател 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Брой болници 322 321 322 346    ***
 
***
Брой легла 49 028 49 589 50 519 50 927  
 
За активно лечение** 36 048 39295 39 989
 40115
   
За рехабилитация  6196
 6365
 6 581
 6819
   
За долекуване  1503
 2461
2517
 2484
   
Продължителност на живота  74.50 г.
 74.65 г.
 74.76 г.
 74.83 г.
   
Смъртност (на 1000)
 15.3  15.1
 15.5  15.4    
Детска смъртност ****
 6.6
 6.5  6.4
 5.8
   
Преждежременна смъртност     -
   -
 20.9%
 27.6%
   
Хоспитализации  2 121236
 2 10 3551
 2 331 264
 2 401 759
   
Среден престой
 5.2
 5.1
 5.2
 5.1
   
Лекари  29 073
 29539
 30078
 29667
   
Мед. сестри  31 397
 30976
 30955
 30589
   
Източник: НЦОЗА          

*- Данните, които сме използвали до 2019 г. са от годишните финансови отчети на НЗОК в Парламента и са окончателни. Цифрите за 2019 и 2020 обаче са от закона за бюджета на фонда, затова разходите за болнична помощ и лекарства в тях към момента не са финални.

** - Данните за леглата са на НЦОЗА и са без тези във ведомствените болници

***- Данните все за 2019 г, и 2020 г. все още не са налични, тъй като се обработват с година закъснение.

**** - Данните са 1 на 1000 живородениБебетата ин витро през 2018 г.

Бебетата ин витро през 2018 г.

Успеваемостта на клиниките бавно пъпли нагоре и достигна 26.11%, показва "Индекс на болниците"
Неврохирургичните операции през 2019 г.

Неврохирургичните операции през 2019 г.

Броят на клиниките, в които се осъществява модерно лечение е намалял от 12 на 11, показва „Индекс на болниците"
Операциите на сърце през 2019 г.

Операциите на сърце през 2019 г.

5885 са били кардиохирургичните интервенции у нас през изминалата година, показва "Индекс на болниците"
Инвазивната кардиология през 2019 г.

Инвазивната кардиология през 2019 г.

Средно над 70% са находките при диагностичните инвазивни процедури, показват анализите на „Индекс на болниците"
Роенето на инвазивни кардиологии спря

Роенето на инвазивни кардиологии спря

Над 74% от диагностичните процедури са показали наличие на проблеми у пациентите, показва „Индекс на болниците"
Ражданията намаляват и през 2019 г

Ражданията намаляват и през 2019 г

„Индекс на болниците" с победа в сферата на прозрачността – за първи път тази година ЦАР ще оповести резултатите на клиниките за ин витро на сайта си
Ражданията през 2019 г.

Ражданията през 2019 г.

Броят им намалява, делът на секциото се увеличава, показват анализите на "Индекс на болниците"
Ортопедичните операции през 2019 г.

Ортопедичните операции през 2019 г.

Интервенциите продължават да се увеличават, диспропорциите в броя им също, показва "Индекс на болниците"
Инсултите в цифри през 2019 г.

Инсултите в цифри през 2019 г.

Процентът на тромболизите у нас достигна 2.2%, увеличава се и броят на клиниките, в които се прилага модерният метод, показва Индекс на болниците
България и ЕС през 2017

България и ЕС през 2017

Харчим повече от европейците за лекарства и поддържаме излишни легла в болниците
открийте болница

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Редно ли е фармацевтичните компании да спонсорират определени дейности на лекари и медицински дружества?

Юли 2020