искам думата

КНСБ: Да има директива за минималната работна заплата

15-01-2020 15:09
Clinica.bg

press@clinica.bg
КНСБ: Да има директива за минималната работна заплатаПриветстваме обявеното от ЕК начало на консултации за въвеждане на справедливи минимални възнаграждения за работниците в ЕС
Европейската комисия се отказа от въвеждането на единна минимална заплата. Няма да има една минимална заплата, приложима за всички, се казва в становище на комисията. Всяко евентуално предложение ще отразява националните традиции, независимо дали става въпрос за използването на колективни споразумения или правни разпоредби. В отговор на това от КНСБ изпратиха своето становище, което публикуваме без редакторска намеса.
Конфедерацията продължава да настоява за приемане на Рамкова директива за минималната работна заплата, която да предложи общи правила и критерии, съблюдавани от националните правителства и социалните партньори с цел ускоряване на конвергенцията и прекратяване на социалния дъмпинг. Предложението на КНСБ за това вече бе направено на конгреса на ЕКП във Виена през месец май миналата година, а през есента бе изпратена и позиция за определяне на механизъм за справедливо възнаграждение на работниците до ЕКП и ЕК.

 

Според нас трите процеса - нарастване на минималната

работна заплата, повишаване ефективността на секторното колективно договаряне и възходящата конвергенция на заплатите, трябва да вървят успоредно, в единство и те да бъдат стимулирани през съответните правни механизми. Директивата трябва да бъде насочена към решаване на проблема с ниските нива на минимална работна заплата в голяма част от новите страни-членки (България – 286 евро, Румъния – 319 евро, Литва и Латвия – 380 евро, Унгария – 444 евро, Хърватия – 463 евро, Чехия – 477 евро, Словакия – 480 евро, Естония – 500 евро и Полша – 503 евро). В този смисъл, не би трябвало да произтичат задължения за страна – членка на ЕС, чиито нива на МРЗ отговарят на въведените принципи и гарантират издръжката на живота. Следователно директивата ще бъде насочена към страни с относително ниски нива на МРЗ, каквато е България. Освен това тя трябва да потвърждава автономността на социалните партньори и техния избор на механизъм за определяне на минимално възнаграждение.

Приемливият вариант в краткосрочен план е

достигане на съотношение 50% от СРЗ за страната. Освен това би било добре Рамковата директива да се подкрепи и от Препоръка на Съвета за възходяща конвергенция на заплатите, защото ситуацията във всяка страна е различна, което е предпоставка за противоречиво тълкуване на директивата. Нашето виждане в тази посока е поставяне на цел от 60% покритие с Колективни трудови договори, но без ангажиране с конкретен времеви период поради спецификите във всяка икономика. След определянето на МРЗ националните социални партньори, трябва да могат да договарят секторни работни заплати съгласно националните практики. Необходимо е те да надграждат националната МРЗ и да се прилагат за всички – през механизми за разпростиране. Ето защо националните правителства трябва да работят за насърчаване на секторния социален диалог, да гарантират неговата ефективност, логистична подкрепа и да подпомагат социалните партньори.

Въз основа на това КНСБ предлага

Да се мотивира по подходящ начин необходимостта от подобна директива като се адресират настоящите проблеми на конвергенцията по отношение на минималните заплати в ЕС. Определяне на реалистична общоевропейска цел за определено ниво на МРЗ в дългосрочен период. Дефиниране на понятието cost of living и предлагане на общ европейски подход за измерване на неговата стойност. Достигане на цел от 60% покритие с КТД в дългосрочен период. Тези показатели трябва да станат част и от специфичните за всяка страна препоръки в рамките на Европейския семестър. Социалните партньори да имат решаваща, а не само консултативна роля при определянето на МРЗ. Ускорено нарастване на МРЗ, с оглед достигане на 50% от средната работна заплата за страната. Размерът на МРЗ постепенно да бъде ориентиран към необходимите средства за издръжка на живота. МРЗ за страната да бъде надграждана с МРЗ по икономически дейности и професионално-квалификационни групи и след преговори с работодателските организации. МРЗ за страната да важи за всички категории работници и за всички (традиционни и нетрадиционни форми на заетост).

КНСБ приветства факта, че ЕК официално признава

наличието на значителни проблеми в доходното неравенството и реалната конвергенция между отделните страни-членки на ЕС. Нещо повече, определянето на единен европейски механизъм за изчисляване на минималните заплати би бил ефективен инструмент за борбата с намалението на нарастващите през последното десетилетие неравенства в доходите. Тази позиция на ЕК подкрепя изцяло и визията на КНСБ за ролята на фискалната политика в тези процеси. В същото време трябва да отбележим един основен недостатък на документа за консултация на ЕК – не се споменава нищо за правния инструмент, който следва да се заложи, с оглед постигането на иначе амбициозно заложените цели.Втори трудов договор за хората в неплатен отпуск

Втори трудов договор за хората в неплатен отпуск

За това не се изисква разрешение от настоящия началник, освен ако няма изрична забрана, казаха от ГИТ
Правителството с три сценария за бюджета за 2020

Правителството с три сценария за бюджета за 2020

Най-негативният предвижда до 3% спад на растежа на икономиката и финансово-икономическа криза до края на 2021 година, каза министър Горанов
Държавата ще плаща 60% от заплатите при спад на продажбите с 20%

Държавата ще плаща 60% от заплатите при спад на продажбите с 20%

До такова решение са достигнали представителите на Националния съвет за тристранно сътрудничество по предложение на бизнеса
Да се премахне акцизът върху спирта

Да се премахне акцизът върху спирта

Плащането на ДДС да се отложи с 30 до 60 дни, да се въведе гъвкаво работно време, предлагат от КРИБ
НОИ: Ползвайте онлайн услугите

НОИ: Ползвайте онлайн услугите

Въздържайте се от посещение на място, призовават от осигурителния институт
НОИ започва изплащането на пенсиите на 9 март

НОИ започва изплащането на пенсиите на 9 март

Хората ще могат да получат парите си до 20 март, казаха от осигурителния институт
Минималната пенсия става 300 лв.

Минималната пенсия става 300 лв.

Вицепремиерът Каракачанов каза, че увеличението е договорено, но не уточни от кога влиза в сила
Чакаме под 14 минути в НОИ

Чакаме под 14 минути в НОИ

Най-голям е броят на хората, ползвали услугите във връзка с изменение на вече отпусната пенсия
Все повече хора ползват онлайн услугите на НОИ

Все повече хора ползват онлайн услугите на НОИ

Осигурителният институт е издал над 525 000 персонални идентификационни кодове за три години
1 349 лв. е средната брутна  работна заплата

1 349 лв. е средната брутна работна заплата

Данните са за месец декември, съобщават от НСИ
1 2 3 4 5 ... 39 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Коя е най-голямата опасност за хората по време на настоящата пандемия

Април 2020