искам думата

КНСБ: Да има директива за минималната работна заплата

15-01-2020 15:09
Clinica.bg

press@clinica.bg
КНСБ: Да има директива за минималната работна заплатаПриветстваме обявеното от ЕК начало на консултации за въвеждане на справедливи минимални възнаграждения за работниците в ЕС
Европейската комисия се отказа от въвеждането на единна минимална заплата. Няма да има една минимална заплата, приложима за всички, се казва в становище на комисията. Всяко евентуално предложение ще отразява националните традиции, независимо дали става въпрос за използването на колективни споразумения или правни разпоредби. В отговор на това от КНСБ изпратиха своето становище, което публикуваме без редакторска намеса.
Конфедерацията продължава да настоява за приемане на Рамкова директива за минималната работна заплата, която да предложи общи правила и критерии, съблюдавани от националните правителства и социалните партньори с цел ускоряване на конвергенцията и прекратяване на социалния дъмпинг. Предложението на КНСБ за това вече бе направено на конгреса на ЕКП във Виена през месец май миналата година, а през есента бе изпратена и позиция за определяне на механизъм за справедливо възнаграждение на работниците до ЕКП и ЕК.

 

Според нас трите процеса - нарастване на минималната

работна заплата, повишаване ефективността на секторното колективно договаряне и възходящата конвергенция на заплатите, трябва да вървят успоредно, в единство и те да бъдат стимулирани през съответните правни механизми. Директивата трябва да бъде насочена към решаване на проблема с ниските нива на минимална работна заплата в голяма част от новите страни-членки (България – 286 евро, Румъния – 319 евро, Литва и Латвия – 380 евро, Унгария – 444 евро, Хърватия – 463 евро, Чехия – 477 евро, Словакия – 480 евро, Естония – 500 евро и Полша – 503 евро). В този смисъл, не би трябвало да произтичат задължения за страна – членка на ЕС, чиито нива на МРЗ отговарят на въведените принципи и гарантират издръжката на живота. Следователно директивата ще бъде насочена към страни с относително ниски нива на МРЗ, каквато е България. Освен това тя трябва да потвърждава автономността на социалните партньори и техния избор на механизъм за определяне на минимално възнаграждение.

Приемливият вариант в краткосрочен план е

достигане на съотношение 50% от СРЗ за страната. Освен това би било добре Рамковата директива да се подкрепи и от Препоръка на Съвета за възходяща конвергенция на заплатите, защото ситуацията във всяка страна е различна, което е предпоставка за противоречиво тълкуване на директивата. Нашето виждане в тази посока е поставяне на цел от 60% покритие с Колективни трудови договори, но без ангажиране с конкретен времеви период поради спецификите във всяка икономика. След определянето на МРЗ националните социални партньори, трябва да могат да договарят секторни работни заплати съгласно националните практики. Необходимо е те да надграждат националната МРЗ и да се прилагат за всички – през механизми за разпростиране. Ето защо националните правителства трябва да работят за насърчаване на секторния социален диалог, да гарантират неговата ефективност, логистична подкрепа и да подпомагат социалните партньори.

Въз основа на това КНСБ предлага

Да се мотивира по подходящ начин необходимостта от подобна директива като се адресират настоящите проблеми на конвергенцията по отношение на минималните заплати в ЕС. Определяне на реалистична общоевропейска цел за определено ниво на МРЗ в дългосрочен период. Дефиниране на понятието cost of living и предлагане на общ европейски подход за измерване на неговата стойност. Достигане на цел от 60% покритие с КТД в дългосрочен период. Тези показатели трябва да станат част и от специфичните за всяка страна препоръки в рамките на Европейския семестър. Социалните партньори да имат решаваща, а не само консултативна роля при определянето на МРЗ. Ускорено нарастване на МРЗ, с оглед достигане на 50% от средната работна заплата за страната. Размерът на МРЗ постепенно да бъде ориентиран към необходимите средства за издръжка на живота. МРЗ за страната да бъде надграждана с МРЗ по икономически дейности и професионално-квалификационни групи и след преговори с работодателските организации. МРЗ за страната да важи за всички категории работници и за всички (традиционни и нетрадиционни форми на заетост).

КНСБ приветства факта, че ЕК официално признава

наличието на значителни проблеми в доходното неравенството и реалната конвергенция между отделните страни-членки на ЕС. Нещо повече, определянето на единен европейски механизъм за изчисляване на минималните заплати би бил ефективен инструмент за борбата с намалението на нарастващите през последното десетилетие неравенства в доходите. Тази позиция на ЕК подкрепя изцяло и визията на КНСБ за ролята на фискалната политика в тези процеси. В същото време трябва да отбележим един основен недостатък на документа за консултация на ЕК – не се споменава нищо за правния инструмент, който следва да се заложи, с оглед постигането на иначе амбициозно заложените цели.Все повече хора ползват онлайн услугите на НОИ

Все повече хора ползват онлайн услугите на НОИ

Осигурителният институт е издал над 525 000 персонални идентификационни кодове за три години
1 349 лв. е средната брутна  работна заплата

1 349 лв. е средната брутна работна заплата

Данните са за месец декември, съобщават от НСИ
629 лв. достигна  издръжката на човек

629 лв. достигна издръжката на човек

Данните са на КНСБ за последното тримесечие на 2019 година
Намаляват вредните фактори на работната среда

Намаляват вредните фактори на работната среда

Близо 100 000 лв. отпуска Фонд „Условия на труд" за минимизиране на въздействието на прах, шум, вибрации, осветление, лъчения или химични агенти
Все повече българи си купуват стаж за пенсия

Все повече българи си купуват стаж за пенсия

Над 4000 души са се възползвали от това право, съобщиха от НСИ
Финансовото състояние в градовете се влошава

Финансовото състояние в градовете се влошава

Хората в селата с по-позитивни нагласи за икономиката ни, спад доверието на потребителите отчита НСИ
Последни сме в ЕС по работа от вкъщи

Последни сме в ЕС по работа от вкъщи

Едва 0.3% от заетите у нас се трудят дистанционно, при средно 5% за Европа
Питат фирмите от какви кадри се нуждаят

Питат фирмите от какви кадри се нуждаят

Агенцията по заетостта стартира пето проучване за потребностите на работодателите от перснал
24.40 лв. месечно ще плащат безработните

24.40 лв. месечно ще плащат безработните

Вноската се вдига заради ръста на минималната работна заплата
БАБХ проверява сиренето на пазара

БАБХ проверява сиренето на пазара

Агенцията взима проби за наличие на немлечни мазнини в продуктите
1 2 3 4 5 ... 38 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Февруари 2020