Искам думата

Всички членове на БАПЗГ са равнопоставени

14-01-2020 15:31
Clinica.bg

press@clinica.bg
Всички членове на БАПЗГ са равнопоставениНе сме съгласни с твърдения на фелдшерите, публикувани във Фейсбук
На 11 януари 2020 г. се състоя Петият редовен конгрес на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. В нея освен сестри, акушерки и лаборанти по закон членуват и фелдшерите - лекарските асистенти. Те обаче заявиха, че не признават форума. По този повод от БАПЗГ излязоха с отворено писмо.
Публикуваме го без редакторска намеса.
Във връзка с широко разпространената във Фейсбук "Декларация от практику-ващите в Република България фелдшери/лекарски асистенти към Пети конгрес на БАПЗГ", подписана от инициативен комитет и отразена в някои медии с твърдение, че не е дадена възможност да бъде прочетена на Петия редовен конгрес на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, ръководството на БАПЗГ заявява, че това не отговаря на истината.

 

Бихме искали да припомним, че БАПЗГ е законната съсловна организация на специалистите, практикуващи професиите на медицинската сестра, акушерката, фелдшера/лекарския асистент, медицинския лаборант, ренгтегновия лаборант и рехабилитатора.

Членството на тези професионалисти

в БАПЗГ е задължително, тъй като те практикуват регулирани професи. Правото за упражняване на регулирана професия е определено чрез нормативни разпоредби за притежаването на специфична професионална квалификация, правоспособност и членство в съсловна организация, която е получила специфично признаване от държавата. Всички членове на БАПЗГ са равнопоставени. Те имат възможност да се възползват от правата, които им предоставя членството - застраховки за професионална отговорност, при боледуване и злополука, продължаващо обучение и квалификация.

Бихме искали да уточним също, че членовете в нашите ръководни органи (Управителният съвет на БАПЗГ и Националният съвет на БАПЗГ) са избрани на квотен принцип и всички професии са представени според броя на редовите членове в съответните професии ("Медицинска сестра", "Акушерка", "Фелдшер"/"Лекарски асистент", "Медицински лаборант", "Рентгенов лаборант", "Рехабилитатор"). Всички наши членове имат възможност да поставят проблемите и исканията си пред Управителния съвет на БАПЗГ и Управителните съвети на Регионалните колегии на БАПЗГ.


Ръководството на БАПЗГ се вслушва

в критиките и прави крачки да подобри организационната си работа и да даде възможност на по-голям брой специалисти от раз-

личните професии да участват с предложения и становища, свързани със специфичните дейности за упражняване на съответната професия и промени в правното ѝ регламентиране. В измененията и допълненията на Устава на БАПЗГ, приети на Петия редовен конгрес на БАПЗГ, залегна изискването да се сформират Национални професионални консултативни съвети (НПКС) по професии. Председателите на всички НПКС ще участват в заседанията на Управителния съвет и Националния съвет на БАПЗГ. Винаги се радваме да работим с тези, които действително искат да се случат добри промени за съсловието.


Ръководството на БАПЗГ настоява

да бъдат изяснени следните въпроси във връзка с декларацията:

1. За да бъде представена споменатата декларация по време конгреса е било нужно да се заяви искане непосредствено преди провеждането на конгреса. Тази възможност не е използвана.

2. Декларарацията е представена като документ, приет след национално обсъждане сред фелдшерите. Бихме искали да знаем кога и как се е провело това обсъждане, какви въпроси са поставени и колко фелдшери са се включили в него?

3. В точка 1 на Декларацията се казва: "Практикуващите фелдшери/асистенти, не припознаваме БАПЗГ като своя съсловна организация" като се твърди, че са нарушени "демократични принципи за обединение, базирано на равнопоставеност, независимост и взаимно зачитане на регулирани медиински професии". В края на тази точка е прибавено, че твърдението се основана на лично подадени заявления от фелдшери, които не желаят да членуват в БАПЗГ. Ние питаме: какъв е броят на тези фелдшери и защо декларацията излиза от името на всички фелдшери в България?


4. Категорично отричаме твърдението

в точка 2 на "Декларация от практикуващите в Република България фелдшери/лекарски асистенти към Пети конгрес на БАПЗГ", че проведеният Пети редовен конгрес на БАПЗГ е нелегитимен. Той е организиран и проведен според всички изисквания на закона.

5. Относно твърдението в 3-та точка в Декларацията, че "до настоящия момент младите новозавършили лекарски асистенти от два випуска, практикуват с неуреден статут съгласно Наредба 1 за професионалните дейности на медицинските специалисти, което е задължение на УС на БАПЗГ" уточняваме, че съгласно чл. 7 на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник-фармацевтите, професионалните дейности се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването. Съгласно § 2в от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето фелдшерите, които имат права по §32, ал. 2 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.), се ползват с правата на лекарски асистенти с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т.1, буква "б" от Закона за висшето образование за упражняване на професията, при условие че са упражнявали медицинска професия не по-малко от две години през последните 10 години, което потвърждава, че двете професии са идентични.


Като законово призната съсловна организация

на професионалистите по здравни грижи БАПЗГ винаги е имала добър диалог с неправителствени организации, в които членуват специалисти от професиите в направление "Здравни грижи" за провеждане на съвместни инициативи и продължаващото обучение. Такива са Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия (БАЛОДТ) и Алианса на българските акушерки (АБА). Правили сме многократни опити за провеждане на делови срещи за изясняване на актуални въпроси и проблеми и с ръководството на Сдружението на медицинските фелдшери бакалаври по медицина в България (СМФБМБ) в лицето на председателя на УС на СМФБМБ г-н Александър Алексанров, но не сме успявали да ги осъществим поради нежелание от негова страна. Затова пък наскоро успяхме да проведем неформални опознавателни срещи с председателя на УС на новосъздадената Асоциация на българските медицински сестри (АБМС) г-жа Мая Илиева и други членове на ръководството на АБМС.


Ние от БАПЗГ оставаме отворени за въпроси

и срещи с Инициативния комитет на фелдшерите/лекарските асистенти, изпратили декларацията, както и с ръководството на Сдружението на медицинските фелдшери бакалаври по медицина в България, които се базират на коректността, истината и законността. Категорично заявяваме, че ултимативният тон не е средство за решаване на проблемите, натрупани в здравната система през последните 20 години, които са плод на грешки в реформата на здравеопазването, а не на съсловието и съсловната организация. Надяваме се, че с взаимно уважение, добронамереност и нужната експертиза ще намерим правилните решения, за да се реализират идеите за по-добро бъдеще на нашите професии.

С уважение:

Милка Василева,

Председател на УС на БАПЗГСезирахме Прокуратурата за лекаря с комоцио

Сезирахме Прокуратурата за лекаря с комоцио

Осъждаме поредната недопустима и безочлива проява на агресия, само заедно можем да се справим, казаха от БЛС
Разтревожени сме от действията на магистрата

Разтревожени сме от действията на магистрата

Подобно поведение е не само недопустимо, но и грубо погазва обществения ред, казаха от БЛС
Промените не ограничават интеграцията на пазара

Промените не ограничават интеграцията на пазара

Аптечна карта ще съществува само проформа и няма да гарантира достъпа до аптека в страната, казват от БФС
Над 200 пациенти с ХИВ пак без лекарства

Над 200 пациенти с ХИВ пак без лекарства

Това не е първи случай, в който заради административни пречки се компрометира терапията на болните, казват от НПО
Kатегорично отричаме агресията

Kатегорично отричаме агресията

Отправяме апел да се реализират бързи и надеждни мерки за ограничаване на случаите на посегателство срещу лекари, казват от НСОМБАЛ
За пореден път апелираме за респект към медиците

За пореден път апелираме за респект към медиците

Убедени сме, че спазването на неписаните човешки норми ще предотврати неприятни инциденти, казват от БАПЗГ
Да възстановим ритъма си на работа от преди пандемията

Да възстановим ритъма си на работа от преди пандемията

Благодарим на българското общество, че се вслуша в призивите и препоръките
Оттегляме се от Алианса на НПО

Оттегляме се от Алианса на НПО

С изненада установихме, че се организират срещи с НЗОК и МЗ, на които са поканени медицинските дружества, казват от БЛС
Респект за вашата всеотдайност и любов

Респект за вашата всеотдайност и любов

Вие сте специалистите на първа линия, благодарение на които пациентите получават шанс за навременна и животоспасяваща помощ, казват от БАПЗГ
Благодаря Ви, че сте избрали Спешна помощ

Благодаря Ви, че сте избрали Спешна помощ

Вашите усилия, денонощен труд и отдаденост са видими за цялото ни общество, казват от БЛС
1 2 3 4 5 ... 25 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Кои са най-големите предизвикателства пред болниците с оглед на усложнената пандемична обстановка през есента и зимата?

Септември 2020