интервю

Искаме работещ механизъм за 2-та лева за аптеките

09-01-2020 13:06
Фактът, че предложението за Национална аптечна карта стигна до парламента, е успех за нас, казва проф. ГетовИскаме работещ механизъм за 2-та лева за аптеките
Лили
Лили
Войнова
voinova.lili@gmail.com
Министерски съвет одобри преди Коледа промени в няколко здравни закона и те вече влязоха за обсъждане в парламента. Те предвиждат създаване на Национална аптечна карта и нови регулации за търговията с лекарства. Какво е мнението на Българския фармацевтичен съюз за новите предложения, попитахме проф. Илко Гетов, председател на съсловната организация.
- Проф. Гетов, Национална аптечна карта ще помогне ли за преодоляване на диспропорциите в бранша?

 

- Българският фармацевтичен съюз настоява и се бори за въвеждането на Национална аптечна карта и на някакъв механизъм за откриването на аптеки в страната повече от 5 години. За нас самият факт, че предложението за такава карта стига до парламента, е само по себе си успех. Как обаче и в какъв вид ще излезе и дали тя ще бъде работеща, това остава в ръцете на депутатите. Наистина много се надявам в рамките на обсъжданията в парламента да се стигне до едни работещи текстове и модерен подход по отношение на откриването на аптеки, така както е във водещите европейски страни. Пример е възприетият нов подход за регулиране на паралелната търговия с лекарства и създаването на електронна система на агенцията по лекарствата за проследяване на наличностите. Надявам се наистина да се подходи експертно, професионално и отговорно.

- Един такъв документ може ли да осигури аптеки в неатрактивните райони?

- Може да помогне да се открият аптеки в тези райони, като покаже къде има нужда от тях, къде няма достъп до лекарства, какви услуги липсват. Откриването на аптека е в инициативността на колегите магистър-фармацевти, на юридическите лица, тъй като сферата на лекарство снабдяването е доминирана от частния бизнес и частната инициатива.

- В аптечната карта ще има ли записано задължително отстояние на аптеките една от друга и други изисквания към тях, или само ще ги регистрира?

- Аптечната карта ще регистрира на първо място наличните аптеки, след това наличния кадрови потенциал от магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, наличието на дадени услуги, които се извършват в аптеките, като например работа с наркотични вещества, денонощен режим на работа, договор със здравната каса. Ще се отчита и какво е необходимо, за да бъдат задоволени потребностите на населението. В крайна сметка целта на регулацията е да бъде доближена фармацевтичната услуга до българските граждани. Оттам нататък качеството на фармацевтичната услуга, инициативността по откриването на аптека може да бъде съвместно с общините, с публично-частно партньорство или с други варианти, заложени в законодателството. Ние на този етап знаем бройката на аптеките, поддържаме една платформа http://mapteka.bg/http://mapteka.bg/, където те могат да бъдат визуализирани като място, но колко хора живеят в дадено населено място, какви лечебни заведения има там, каква е осигуреността с лекари, какъв е демографският профил на населението - това не е ясно от нашата платформа. Националната аптечна карта ще има областни аптечни карти, т. е. ние слизаме на регионално ниво и там тези неща ще станат ясни. Ще има видимост на потребностите, те ще бъдат дефинирани количествено и качествено.

- В момента има ли недостиг на фармацевти?

- На определени места има недостиг на фармацевти, на аптеки, на услуги, които се предлагат в аптеките, на други места са повече от необходимото, на трети има обекти, които се откриват за определен сезон или по определен повод. Така че имаме ясно изразени диспропорции и тенденции, които за съжаление, не са в услуга на българските граждани.

- Предлаганите промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина дават възможност аптеките да отварят свои филиали. Какъв е Вашият коментар?

- Това е едно друго наше предложение, което съществува от 2015 г., така че ние не сме против принципа или подхода за откриване на филиали. Смятаме обаче, че те трябва да бъдат съобразени на първо място с наличието на достатъчен персонал и на второ място трябва да бъде ограничено откриването на филиали до два на една аптека. Целта е да бъде гарантирано качеството на дейностите и същевременно да бъде дадена възможност всички, които имат капацитет и желание да могат да го направят. Защото така, както в момента е записано в закона – втори и следващ адрес, т. е. безкраен брой филиали, звучи твърде отворено, твърде либерално и имам съмнения, че ще бъде подходено не достатъчно коректно. Ще се стигне до откриването на много филиали на една и съща аптека, при липса на достатъчно кадри, при далечни отстояния от местонахождението на аптеката. Ако примерно една аптека в Благоевград реши да открие свой филиал в Гоцеделчевско село, това са над 100 км между двете населени места и няма как да бъде рентабилно и ефективно ако фармацевт пътува до филиала. Ясно е, че там ще работи някой, който меко казано е без необходимото образование. Така че ние имаме предложения в тази посока, готови сме да преговаряме, готови сме да обсъдим всички плюсове и минуси, с цел наистина този подход за откриване на филиали да бъде направен добре. А той не е нов. Преди демократичните промени от 1989 г. аптеките имаха филиали и населението получаваше достъп до лекарства. Така че не откриваме топлата вода. Текстовете, които са предложени в промените на закона не са лоши, но те се нуждаят от конкретизация и от слагането на някакъв праг. Самият факт, че в една аптека в България работят около 1.6 фармацевти показва ясно, че няма такава аптека, в която да работят примерно 10-12 фармацевта, за да може на базата на тяхната компетентност, професионална дейност и човешки ресурс да бъдат открити 15 филиала, ако приемем, че те ще работят по 2 дни в седмицата.

- Отпаднаха ли окончателно нощните дежурства за аптеките?

- Да, тези текстове са отпаднали, което е съвсем благоразумно. Не е готова българската аптечна система за поемане на такива денонощни дежурства. Изключително големи инвестиции се налагат за поддържането на такъв режим на работа. У нас няма обществено разбиране за това, че аптечната дейност не е търговия, няма подкрепа за тази социална и здравна дейност. Поради тази причина нашите предложения бяха разгледани задълбочено и тези текстове са отпаднали.

- Има ли други новости, свързани с аптеките, които се обсъждат?

- По отношение на аптечната дейност основните промени са в три посоки – откриването на филиали, въвеждането на аптечна карта и пренасянето на таксата, която НЗОК плаща за обслужването на напълно безплатните рецепти, на законово ниво с промяна в Закона за здравното осигуряване. Ние отново апелираме фиксирането на стойността на 2 лева на ниво закон, да бъде преразгледано с по-работещ механизъм на договаряне и дефинирането на някакви стъпки в зависимост от стойността на лекарствата, които са безплатни за пациентите. Защото фиксирайки тази стойност на 2 лв. на практика нищо не се постига. Няма да е стимул и да стане по-добре за аптеките да работят с тези напълно безплатни рецепти, а това ще бъде сериозна спирачка за промяна на размера на тази такса в бъдеще. На всички е ясно, че 2 лв. с ДДС, не могат да покрият разходите, които правят колегите за осигуряването на тези лекарства, някои от тях с цени от хиляди левове.

- Искате това нещо да не е записано в закон, а в наредба, за да са възможни промени?

- Нашето предложение е размерът на тази такса да се договаря, примерно за период от 3 години по модела на НРД за медицински и дентални дейности. Искаме също таксата да бъде специфицирана на базата на разходите, които се правят за съответното лекарство. Ще дам пример, ако едно лекарство струва 50 лв., реимбурсира се 100% и се съхранява при нормални условия, като не се изисква специален начин за отчитане, тези 2 лв. са достатъчни. Но ако лекарството струва 10 000 лв., ако се съхранява при специални условия, ако за отчитането му са необходими протоколи, съответно тези 2 лв. не могат да покрият дори 1% от вложените усилия и ресурси, които правят аптеките. И на последно място, това е такса за фармацевтична дейност, която по същество е здравна дейност и тя трябва да бъде освободена от ДДС. Към момента тя се облага с 20% данък добавена стойност и на практика в аптеката остават 1.67 лв. или със 7 стотинки повече от един билет за градския транспорт в столицата.

- До къде стигна верификацията на лекарства? Има ли още аптеки извън системата?

- По наши данни и по данни на Българската организация за верификация на лекарствата, около 700-750 аптеки все още са извън системата. В закона са предвидени конкретни санкции, когато аптеките не са се присъединили, което произтича от европейското законодателство. Просто това е транспониране на европейски текстове.

- Очаквате ли да започнат да глобяват аптеките за това?

- Когато законът премине през Народното събрание и бъде публикуван в Държавен вестник, три дни след това вече ще е реална възможността аптеките да бъдат санкционирани. Надявам се, че гратисният период, който от 6 месеца стана една година, е достатъчен, за да може всички, които имат желание да останат на аптечния пазар, да бъдат част от верификацията и съответно да не търпят санкции.

- Какви са отношенията Ви с НЗОК, готови ли сте за новите договори?

- Нашите отношения с НЗОК не вървят много гладко, имаме липсващи инструкции и указания за приложение на договорите с аптеките все още. Въпреки това и през 2019 г. НЗОК изпълни в срок, без ден забавяне всички дължими плащания към аптеките. Това се случва за втора поредна година, което не мога да не отбележа като постижение в рамките на този мандат.

- Предстои Ви отчетно-изборен конгрес. Кога ще го проведете?

- Шестият редовен отчетно-изборен конгрес на Българския фармацевтичен съюз ще се състои в София на 7, 8 и 9 февруари 2020 г. Той е свикан по нови правила, след приетите промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите. Вече на квотен принцип се избират делегатите за общите събрания - увеличена е квотата на регионалните колегии в Конгреса, като се избира един делегат на 15 члена. Конгресът, освен избор на ново ръководство, защото знаете, че има ограничение за до два последователни мандата, ще трябва да направи и много сериозни промени в Устава, защото те произтичат от промените в закона. Това е една много сериозна трансформация на БФС и превръщането му в модерна, прозрачна и професионална администрация на магистър-фармацевтите. Надявам се това да бъде в полза както на колегите, така и на фармацевтичната практика. Имаме да отчетем много неща, много задачи са свършени в рамките на последния мандат. Мисля, че организацията стои здраво стъпила на земята и се превърна в един сериозен лоялен партньор на институциите, на бизнеса, на колегите, на академичната общост. Затова ще използвам възможността да благодаря на всички членове на БФС, на моите колеги от Управителния съвет, централните органи, регионалните колегии и на партньорите ни за това, че имахме един ползотворен и задълбочен диалог по всички теми, касаещи фармацевтичния сектор. Самият факт, че в рамките на тези 3 години и половина нямаме тежък срив във фармацевтичната система, показват, че добре сме си свършили работата. Разбира се, проблемите са навсякъде, живеем в бурни времена, предстои ни изкуствен интелект във фармацията и други новости, но това са теми, извън конгресът.

- Вие ще се оттеглите ли или ще продължите да помагате?

- Аз категорично няма да участвам в следващото ръководство на Българския фармацевтичен съюз. Имам академична кариера и смятам да продължа с нея. Разбира се, готов съм още от първия ден да помагам на новото ръководство при желание от тяхна страна по всички възникнали въпроси, но смятам, че човек трябва да дава път на младите. Има достатъчно амбициозни, подготвени и компетентни хора, които могат да продължат да водят Българския фармацевтичен съюз. Единственото нещо, на което се надявам, е приемственост и уважение на това, което е постигнато в рамките на тези два мои мандата начело на Българския фармацевтичен съюз.


Времето е за пионерски проекти

Времето е за пионерски проекти

Ако човек няма много вътрешна енергия и иска по-бързо да печели, е по-добре да отиде в Западна Европа, казва доц. Красимир Минкин
Всички ваксини са безопасни и действат

Всички ваксини са безопасни и действат

Заразените с коронавируса SARS-CoV-2 нарастват с всеки изминал ден. Каква е защитата от ваксините и можем ли изцяло да им се доверим, възможно ли е да минем само с първа доза заради дефицита им и след колко време можем да излезем от пандемията. Това попитахме проф. Ива Христова.
5G е фантастика, която днес става реалност

5G е фантастика, която днес става реалност

Да бъде наложен мораториум върху изграждането на 5G мрежата у нас поискаха граждани. Имат ли основания притесненията на хората, попитахме проф. Мишел Израел. Той е университетски преподавател и създател на Лабораторията по измерване и изследване на физическите фактори на работната и околната среда в НЦОЗА.
Необходима е мотивация за трансплантационните екипи

Необходима е мотивация за трансплантационните екипи

Парламентът прие изменения в Закона за донорството и трансплатациите, с които у нас вече е разрешено кръстосаното донорство. Ще помогне ли тази поправка, попитахме доц. Красимир Янев. Той е ръководител на Катедрата по урология на МУ-София и завеждащ направление „Лапароскопска урология" в УМБАЛ „Александровска".
Приемаме пациенти в по-тежко състояние, заради изолацията

Приемаме пациенти в по-тежко състояние, заради изолацията

Проф. Радослав Радев получи тази година една от наградите „Варна" по повод 24 май. Той е отличен за цялостен принос в научно-изследователската, преподавателската и лечебната дейност. Попитахме го какво се крие зад този приз? Той оглавява Клиниката по гръдна хирургия в „Света Марина" и е шеф на РК на БЛС във Варна.
„Индекс на болниците

„Индекс на болниците" ни дава база за анализ и преценка

Данните в новия „Индекс на болниците" в областта на акушерството и гинекологията показват спад на раждаемостта и през 2019 г. В същото време се увеличава броят на ражданията чрез Цезарово сечение и на недоносените бебета. Какво стои зад цифрите, попитахме д-р Гергана Коларова, директор на Първа САГБАЛ „Св. София".

Самостоятелни практики на сестри има навсякъде в ЕС

Самостоятелни практики на сестри има навсякъде в ЕС

Парламентарната здравна комисия прие на първо четене поправки в Закона за лечебните заведения, които позволяват на специалистите по здравни грижи да откриват самостоятелни практики. Трябва ли да се даде такава възможност на медицински сестри, акушерки и лекарски асистенти, попитахме Милка Василева, председател на БАСЗГ.
Е-системата ще стартира до края на годината

Е-системата ще стартира до края на годината

Комисията по здравеопазване в парламента гласува корекции в 8 закона, като поправките ще бъдат гледани в зала тази седмица. Какво се цели с новите правила и ще повишат ли те контрола в системата, попитахме д-р Даниела Дариткова, председател на здравната комисия и на ПГ на ГЕРБ.
Засега бюджетите на болниците не са увеличени

Засега бюджетите на болниците не са увеличени

Новият рамков договор за 2020 г. влезе в сила от 1-ви януари, като в него са увеличени цените на над 200 клинични пътеки, средно с 14%. Има ли ръст при бюджетите на общинските лечебни заведения, попитахме д-р Иван Иванов, управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски" в Горна Оряховица.
Има шанс за реформа в психиатричната помощ

Има шанс за реформа в психиатричната помощ

Пожарът в столичния психодиспансер постави на фокус проблемите в психиатричната помощ. Готова ли е националната стратегия в тази област, попитахме д-р Цветеслава Гълъбова. Тя е директор на Държавната психиатрична болница "Св. Ив. Рилски" в Нови Искър.
1 2 3 4 5 ... 6 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Какво очаквате от новия здравен министър?

Април 2024 Предишен Следващ