интервю

Хаосът в здравеопазването трябва да приключи

02-01-2020 07:00
Професията Фелдшер - Лекарски асистент ще има своя съсловна организация, каза Александър АлександровХаосът в здравеопазването трябва да приключи
Лили
Лили
Войнова
voinova.lili@gmail.com
През миналата година медицински сестри, акушерки и други специалисти по здравни грижи протестираха за по-високи заплати и реформи в здравния сектор. Какво искат фелдшерите-лекарски асистенти, какви са очакванията им за здравната 2020 г. и ще могат ли да защитят настояването си за собствена съсловна организация, попитахме Александър Александров. Той е председател на Сдружението на медицинските фелдшери в България.
- Г-н Александров, възражда ли се или умира професията „фелдшер"?

 

- Професията "фелдшер" никога не е умирала и няма да умре поради няколко причини. Фелдшер е първата медицинска професия и образование, обучаващо медицински спациалисти в България още от 1879 г. През 1884 г. фелдшерите в България сформират – „Дружество Благодеяние" и това е първата медицинска професионална организация в България. През 1896 г. дружеството издава първия медицински печатан орган в България – „Медицински фелдшер". В края на 1884 г. фелдшерското дружество „Благодеяние" дарява 600 златни лева за създаване на професионално обединение на лекарите. Чак през 1891 г. е създаден Лекарският съюз, оглавен от д-р Моллов. Фелдшерите са съществена част от фундамента и спецификата на българското здравеопазване, добре приети от населението в България и доказали се във времето. Професията на фелдшера е уникална със своята флексабилност във практическата медицина и с прагматичността си при практикуването на медицина на терен. Тя се очертава и доказва във времето като стратегическа за здравеопазването ни. Фелдшерите в настоящия момент са сериозен процент от практикуващите спешна медицина в ЦСМП. Нашите колеги са сериозен фактор, предлагащ качествена медицинска помощ и в държавните структури, подопечни на Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи , Социални домове , училища, детски градини и др.

- Какви точно са Вашите функции?

- Функциите и дейностите на фелдшерите са обусловени от законови и подзаконови нормативни документи и включват профилактични, диагностично-консултативни , терапевтични и промотивни медицински дейности. За жалост неадекватната законодателна уредба по отношение на равнопоставеността, суверенинета и същността на професията ни, поставя принудително фелдшерите и лекарските асистенти като част от Асоциация на професионалисти по здравни грижи - (БАПЗГ), което не е професия, а „направление в медицинското образование". Именно това позициониране на професията, пречи на съсловието ни да се самоконтролира, самообучава и саморегулира чрез отделна професионарно-съсловна организация, каквото е законното ни право като регулирана, самостоятелна и аналитична професия. Поради липса на ясна дифиниция и умишлено размиване на същността на професията ни чрез своеобразен апартгейт в оргатизацията БАПЗГ, Вашият въпрос за функциите на фелдшерите в България е логичен.

- Ще Ви изземат ли дейността лекарските асистенти?
„Сдружението на Фелдшерите в България" (СМФБМБ) е създател на професията „Лекарски асистент". През 2013 г. предложихме на МЗ и Министерски съвет проект „Лекарски асистент" (ЛА) , като приемник и подължител на професията „Фелдшер" в България. През 2014г. започна обучениета на ЛА в медицинските университети в България. Според настоящото законодателство двете професии са идентични, тоест практикуващите фелдшери се ползват с правата на лекарски асистенти (§2в. Преходни и заключителни разпоредби на Закона за здравето).

- Къде се учи сега за фелдшер?

- „Лекарски асистент – Фелдшер" е медицински специалист с обучение, насочено преди всичко в медицинската наука и практика, с професионално-квалификационна степен на висше образование – Бакалавър, обучение – 4 години. Въпреки че не са лекари, асистентите имат право на самостоятелна диагностично-консултативна и терапевтична дейност в рамките на своите компетенции. В момента те се обучават в Медицински университет – София (ФОЗ), филиала във Враца и в МФ на „Тракийски университет" , Стара Загора. Като има изключителен интерес към професията както от младите хора, така и от страна на университетите в България.

- Настоявате за отделна съсловна организация, но засега Ви отказват с аргумента, че сте малко. Колко са фелдшерите у нас и как е в други страни в ЕС?

- Фелдшерите и лекарските асистенти са достойни хора и прекрасни професионалисти и ще извоюват тяхното изконно право да имат независима и отделна професионално-съсловна организация, защото това е, не само в интерес на суверинитета на професията, но и в интерес на здравето и качествената медицинска помощ за българските граждани. В момента в здравната ни система практикуват около 3000 фелдшери и лекарски асистенти. Аргумента, че тези професионалисти са малко, за да имат отделна съсловна организация , е меко казано абсурден и несъстоятелен. Защото съсловни организации като Съюз на зъботехниците и Съюз на помощник-фармацевтите в България са с аналогичен или по-малък брой на практикуващи тези професии. Освен това те идентифицират и представляват професии от направление в медицинското образование – „Здравни грижи", където е поставена и професията „Фелдшер и „Лекарски асистент"! Тоест, от законодателя и държавата се демонстрира явен двоен стандарт и дискриминационно отношение спрамо нашата професия. И трето, практиката за формирането на съсловни организации по професии в здравеопазването е политически акт, обусловен от § 4 на ЗВО. Ако с този акт се идетифиицират и представляват едни регулирани професии в здравеопазванито, то това трябва да важи и за равнопоставената на тях професия на фелдшерити и лекарскити асистенти, което е правилно и демократично. Тя съществува в САЩ, Канада, Австралия, Германия, Холандия, Латвия, Естония, Великобритания и др.

- Кои са най-сериозните проблеми за Вашата професия?

- Липсата на самостоятелна професионално-съсловна организация за фелдшери и лекарски асистенти води до липса на ясна идентификация на професията и размиването на специфичните й функции и дейности. Неадекватната здравна политика и късогледството на държавата в това отношение, както и включването ни в БАПЗГ въпреки волята ни, води до девалвация на тази така важна за здравеопазването ни професия.

- Вие бяхте ли на срещата с премиера и сестрите?

- Не, срещата на премиера беше с управителния съвет на „Синдиката на българските медицински специалисти"- СБМС , а не с медицински сестри! Учрединели на СБМС са: Сдружение на фелдшерите в България, Алианс на българските акушерки , Асоциация на физиотерапевтите в България и новоучредената - Асоциация на българските медицински сестри. Участието в срещата на БАПЗГ, в лицето на г-жа Милка Василева, бе в резултат на покана от страна на правителството и не представлява страна в преговорите мужду правителство и протестиращи! Мнението на БАПЗГ и на председателя на тази организация по всички въпроси, свързани или касаещи професията „Фелдшер - Лекарски асистент" за нас са безпочвени и несъстоятерни.

- При Вас достигнати ли са нивата на заплатите, записани в КТД?

- Не навсякъде. В училищно и детско здравеопазване и в частни здравни заведения, не само че не важат правилата от КТД, но нашите специалисти са принудени да работят на мимимална работна зъплата. А на много места и в сивия сектор на здравеопазването, също.

- Ще продължите ли протестите, ако не Ви чуят?

- „Сдружението на фелдшерите в България" е единствената неправителствена професионална организация, коята отстоява правата и интересите на фелдшери и лекарски асистенти в България и ще продължи да го прави. Съвместно със Синдиката на българските медицински специалисти и другите ни стратегически партньори ще отстояваме правата си с всички демократични и разрешени от закона средства до постигане на основната ни цел: законово обусловена, демократична и самостоятелна професионално-съсловна организация! Въпросът е не дали , а кога ще се случи !

- Каква реформа би подкрепило Вашето сдружение?

- Реформа, здраво стъпила на демократичните ценности. Реформа, даваща равен старт на всички професии в здравеопазването. Реформа без двойни стандарти и неравнороставеност на регулираните медицински професии. Реформа, даваща качесво в здравеопазването на българскте граждани. Реформа, в която богати и доволни медицински специалисти ще оказват медицинска помощ и здравни грижи на богати и доволни граждати на страната ни. И ние знаем как ще го направим !

- Какво очаквате да се случи в здравния сектор през 2020 г.?

- Това което ще се случи през 2020 г. ще бъде началото на края на хаоса в здравната ни система! Защото ако не се случи, катастрофата е неизбежна!


Времето е за пионерски проекти

Времето е за пионерски проекти

Ако човек няма много вътрешна енергия и иска по-бързо да печели, е по-добре да отиде в Западна Европа, казва доц. Красимир Минкин
Всички ваксини са безопасни и действат

Всички ваксини са безопасни и действат

Заразените с коронавируса SARS-CoV-2 нарастват с всеки изминал ден. Каква е защитата от ваксините и можем ли изцяло да им се доверим, възможно ли е да минем само с първа доза заради дефицита им и след колко време можем да излезем от пандемията. Това попитахме проф. Ива Христова.
5G е фантастика, която днес става реалност

5G е фантастика, която днес става реалност

Да бъде наложен мораториум върху изграждането на 5G мрежата у нас поискаха граждани. Имат ли основания притесненията на хората, попитахме проф. Мишел Израел. Той е университетски преподавател и създател на Лабораторията по измерване и изследване на физическите фактори на работната и околната среда в НЦОЗА.
Необходима е мотивация за трансплантационните екипи

Необходима е мотивация за трансплантационните екипи

Парламентът прие изменения в Закона за донорството и трансплатациите, с които у нас вече е разрешено кръстосаното донорство. Ще помогне ли тази поправка, попитахме доц. Красимир Янев. Той е ръководител на Катедрата по урология на МУ-София и завеждащ направление „Лапароскопска урология" в УМБАЛ „Александровска".
Приемаме пациенти в по-тежко състояние, заради изолацията

Приемаме пациенти в по-тежко състояние, заради изолацията

Проф. Радослав Радев получи тази година една от наградите „Варна" по повод 24 май. Той е отличен за цялостен принос в научно-изследователската, преподавателската и лечебната дейност. Попитахме го какво се крие зад този приз? Той оглавява Клиниката по гръдна хирургия в „Света Марина" и е шеф на РК на БЛС във Варна.
„Индекс на болниците

„Индекс на болниците" ни дава база за анализ и преценка

Данните в новия „Индекс на болниците" в областта на акушерството и гинекологията показват спад на раждаемостта и през 2019 г. В същото време се увеличава броят на ражданията чрез Цезарово сечение и на недоносените бебета. Какво стои зад цифрите, попитахме д-р Гергана Коларова, директор на Първа САГБАЛ „Св. София".

Самостоятелни практики на сестри има навсякъде в ЕС

Самостоятелни практики на сестри има навсякъде в ЕС

Парламентарната здравна комисия прие на първо четене поправки в Закона за лечебните заведения, които позволяват на специалистите по здравни грижи да откриват самостоятелни практики. Трябва ли да се даде такава възможност на медицински сестри, акушерки и лекарски асистенти, попитахме Милка Василева, председател на БАСЗГ.
Е-системата ще стартира до края на годината

Е-системата ще стартира до края на годината

Комисията по здравеопазване в парламента гласува корекции в 8 закона, като поправките ще бъдат гледани в зала тази седмица. Какво се цели с новите правила и ще повишат ли те контрола в системата, попитахме д-р Даниела Дариткова, председател на здравната комисия и на ПГ на ГЕРБ.
Засега бюджетите на болниците не са увеличени

Засега бюджетите на болниците не са увеличени

Новият рамков договор за 2020 г. влезе в сила от 1-ви януари, като в него са увеличени цените на над 200 клинични пътеки, средно с 14%. Има ли ръст при бюджетите на общинските лечебни заведения, попитахме д-р Иван Иванов, управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски" в Горна Оряховица.
Искаме работещ механизъм за 2-та лева за аптеките

Искаме работещ механизъм за 2-та лева за аптеките

Министерски съвет одобри преди Коледа промени в няколко здравни закона и те вече влязоха за обсъждане в парламента. Какво е мнението на Българския фармацевтичен съюз за новите предложения в сферата на лекарствата, попитахме проф. Илко Гетов, председател на съсловната организация.
1 2 3 4 5 ... 6 »
Видео преглед

По следите на здрaвната реформа с clinica.bg

СПРАВОЧНИК
Юли 2024 Предишен Следващ