Кауза

Българската Коледа помогна на 551 деца

29-11-2019 06:00
Clinica.bg

press@clinica.bg
Българската Коледа помогна на 551 децаПрезидентът Румен Радев открива 17-тото издание на кампанията във УМБАЛ
„Българската Коледа" е помогнала на 551 деца през 2019 година. Президентът Румен Радев днес ще даде старта на новото 17-о издание във Варненската УМБАЛ „Света Марина". В резултат на дарителската кампания и на проявената съпричастност на хиляди българи, през 2019 г. „Българската Коледа" разполага с бюджет от 2 440 000 лв.
Инициативата протегна ръка за поредна година към всички деца с тежки заболявания и увреждания, които се нуждаят от диагностика, лечение, включително медикаментозно, рехабилитация, медицински изделия и помощни средства, в случаите, в които те не се финансират изцяло от здравната и социална система. Със средствата набрани от кампания 2018/2019 през тази година бяха подпомогнати 551 деца със сумата от 853 162 лв. С останалите 1 585 770 лв. е дарена медицинска апаратура на 19 лечебни заведения в страната. „Българската Коледа" е помогнала за лечението на 63 деца с ендокринологични, нефрологични и други редки заболявания. На 464 дечица с различни диагнози като епилепсия, аутизъм, глухота,, мускулна дистрофия, детска церебрална парализа, спина бифиса и др., е извършена рехабилитация. Помощни средства пък са закупени за 24 дечица с неврологични заболявания.

 

Друга цел на кампанията бе да осигури модерна,

 

високотехнологична апаратура за прецизна диагностика и съвременно лечение в университетските и многопрофилни болници в цялата страна. Така например детската клиника в УМБАЛ „Св. Марина" и Детска хирургия в МБАЛ "Света Анна-Варна" са оборудвани с анестеологични апарати със съвместими пациентни монитори, подходящ за новородени и деца до 18 годишна възраст. Лечебните заведения разполагат със собствени операционни зали, оборудвани за специфичните нужди на хирургичната патология в детската възраст - от новорожденска и кърмаческа до 18 годишна, включително недоносени новородени с ниско и екстремно ниско тегло. С осигуряването на анестезиологичните апарати ще се създаде възможност дейността в отделението да се подобри тъй като обслужва малките пациенти на цяла Североизточна България. Домът за медико-социални грижи за деца в град Стара Загора пък

 

ще ползва специален инкубатор за транспортиране на бебета,

 

благодарение на благотворителната инициатива „Българската Коледа" 2018/2019. Конструкцията от карбонови нишки на инкубатора обуславя ниското тегло на транспортното устройство в сравнение с типичните транспортни инкубатори за новородени и позволява лесното му пренасяне от един човек. Тежащ по-малко от 10 кг, инкубаторът може да бъде фиксиран върху всеки модел транспортна носилка, на различни модели линейки. Конструкцията на инкубатора съответства на изискванията на Европейския стандарт за реанимобили. При транспорт на новородени не е необходим електрически източник на топлина. Затоплянето на бебето в инкубатора и поддържането на температурата се осъществява от специален транспортен матрак с екзотермичен гел, осигуряващ постоянна температура 38°C до два часа след поставянето му. През 2019 година бяха осигурени апарати за неинвазивна респираторна поддръжка за неонатологичните отделения в УМБАЛ „Св. Георги" - Пловдив, СБАЛАГ „Майчин дом - София, УМБАЛ „Св. Анна"- София. Апаратът се прилага при недоносени с ниско и екстремно ниско тегли, при които е приложен сърфактант терапия и е най-съвременния метод за вентилация на недоносени новородени,

 

като профилактика и недопускане на тежки дехателни нарушения

 

като бронхо-пулмонална дисплазия и хронична белодробна болест както и засягане на зрението свързано с инвазивната и продължителна вентилация. Апаратът ще даде възможност на специалистите за по-качествено лечение и по-прецизно наблюдение на деца, родени в асфиксия или с неонатална енцефалопатия.

Клиниката по неонатология на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД – гр. Стара Загора получи апарат за контролирана церебрална хипотермия от благотворителната инициатива „Българската Коледа". Апаратът осигурява целенасочено и прецизно контролирано охлаждане или затопляне на новородени и бебета чрез матрак, който охлажда или затопля тялото им в зависимост от терапевтичната цел. Същият се използва главно за индуцирана хипотермия при лечение на хипоксична исхемична енцефалопатия (HIE). Дигитални системи за транскутанен кръвно-газов мониторинг са дарени на СБАГАЛ „Проф. д-р Д.Стаматов"-гр. Варна, УМБАЛ „Св. Георги"-гр. Пловдив, СБАЛАГ „Майчин дом"-гр. София.

 

Сиситемата е неинвазивна и осигурява добър мониторинг

 

на жизнените показатели и значително намалява болезнените процедури за вземане на кръв за газов анализ при рисковите новородени. Новородените в МБАЛ - гр. Добрич и гр. Силистра вече ще бъдат изследвани с най-ново поколение апаратура за безкръвни тестове за жълтеница. Клиниките по неонатлогия в двете лечебни заведения получиха дарение транскутанен апарат за неинвазивно измерване на кръвен билирубин, който позволява неинвазивно изследване на кожата на новородените и спестява болката от убождане за кръвна проба.

Клиниката по неонатология в СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев" разполага с необходимото основно оборудване за интензивно лечение. Проблем в дейността е осъществяването на офталмологичния скрининг при недоносените деца, който след стартиране налага очни прегледи през 1 или 2 седмици за продължителен период от време. С оглед използуването на съвременни диагностични методи, „Българската Коледа" осигури на неонатологичното отделение в СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев" апаратура за офталмоскопия с RETCAM за прилагане на съвременен метод за дигитално изследване на очните дъна, което е изискване на детските офталмолози за максимална прецизност на диагнозата.

 

До този момент нуждаещите се деца от прегледи

 

се транспортират до Клиниката по детска офталмология на Александровска болница. Това е свързано с много неблагоприятни ефекти за тяхното здравословно състояние, а понякога може да причини рязко влошаване на жизнените показатели. Отлагането на транспорта пък е свързано с рискове от забавяне на диагнозата и пропускане на оптималния момент за лечение, което може да доведе до слепота на тези високорискови деца. С ползването вече на мобилен RETCAM апарат лечебно-диагностичният процес при недоносените деца ще се подобри съществено. Дигиталните образи на очното дъно могат да бъдат консултирани по електронен път с водещи експерти, очното състояние да се следи динамично и да се проследява ефектът от приложено лечение, без да се нарушава комфортът и жизнените показатели на недоносените деца. Наличието на съвременна апаратура дава възможност за подобряване качеството на медицинските грижи и оттам значително подобряване на неонаталната дейност. Видеоендоскопско оборудване за педиатрична хирургия с инструментариум за оториноларингология е дарено на УМБАЛ „Цярица Йоанна ИСУЛ"-  София.

 

Същата е предназначена за диагностика и лечение на деца

 

с онкологични, оториноларингологични, неврологични и инфекциозни заболявания.Новата високотехнологична апаратура ще даде възможност за кратко време да бъдат извършвани различни интервенции в извънредно малките структури на детския организъм.С нея се постига качествено по-добро овладяване на състоянието и намаляване на риска. В отделението по „Детска неврохирургия" към Клиника по „Неврохирургия" на болница „Н. И. Пирогов" се лекуват всички заболявания на централната и периферна нервна система на деца от всички възрастови групи – онкологични, съдови, аномалии в развитието, гръбначни заболявания и др. и е единственото в страната специализирано звено за лечение на невротравма при деца. Лечебното заведение търси възможности за постоянно технологично обновление, за да не изостава от най-добрите европейски практики и най-високите стандарти за грижа, диагностика и лечение на децата със заболявания на нервната система. През последните години са въведени два метода за диагностика и лечение на заболяванията на нервната система при деца. Това са невроендоскопията и мобилната ултразвукова диагностика.

 

„Българската Коледа" осигури ендоскопска апаратура

 

и инструментариум за миниинвазивна хирургия която е съвременен метод за провеждането на оперативни интервенции, особено ефективен и щадящ при деца, защото е съпътстван с минимална интраоперативна травма на нормалните мозъчни структури в сравнение с класическите методи на операция, много добри хирургични резултати и същевременно е с нисък процент на усложнения. Предимствата на ендоскопски проведените оперативни интервенции в сравнение с тези по класическите методи са по-кратко оперативно време; по-щадяща, по-малко инвазивна и по-малка като обем интервенция; по-нисък риск от допълнителни усложнения и по-кратък болничен престой. Наличието на тази апаратура за ендоскопска неврохирургия ще улесни значително лечебно-диагностичния процес и ще позволи малките пациенти да бъдат лекувани според най-високите стандарти на минимално инвазивната хирургия и най-добрите съвременни методи.

 

Липсата на ендоскопска високоспециализирана апаратура,

 

необходима за диагнозата на деца със заболявания на горния и долния храносмилателен тракт затруднява работата на сектора по детска гастроентерология в детската клиника на УМБАЛ "Св. Георги", гр. Пловдив. Дарената от Кампанията съвременната едноскопска апаратура ще подобри диагностиката на заболяванията на храносмилателната система и ще подобри качеството на живот на децата с тези заболявания. С даряването на една от най-модерните портативни ехокардографски системи от най-висок клас, клиниката по детска кардиология на Националната кардиологична болница подобри значително клиничната диагностика на пациентите, посредством новите дигитални технологи на апарата. С помощта на дарената от инициатива „Българската коледа" апаратура, лекарите разполагат с възможност за по-бързо и точно да извършване едни от най-сложните интервенции при децата, като например: пластика на трикуспидална клапа, пластика на аортна клапа, възстановяване на предсърден и вентрикулярен септум, възстановяване на ендокардни дефекти, затваряне на камерен и предсърден септален дефект и други.

 

Дизайнът на апарата е създаден специално за работа

 

в операционни зали и катетеризационни лаборатории, което улеснява, забързва и повишава качеството на работния процес. Специализирани трансдюсери за педиатрични нужди е към окомплектовката на апарата и спомагат за по-безпогрешно и своевременно мониториране на извършваните етапи при интервенционалните процедури, което улеснява работния процес на специалистите. Многопрофилни болници от цялата страна получиха нова апаратура за диагностика и лечение – ултразвукови апарати за диагностика в детска възраст и неонатология, пациентни монитори, инкубатор за интензивни грижи, термолегло, мобилен рентгенов апарат, ендоскопска система за видео гастроскопия, HD видеогастроскоп, холтери, апарат за дихателна реанимация и др. Благодарение на дарената съвременна високотехнологична апаратура, дарителите на благотворителната инициатива „Българската Коледа" допринасят за подобряване на медицинската помощ, което ще направи възможно повече деца с различни заболявания да водят достоен живот.

 

Едни от тежките заболявания при деца са различните видовете епилепсии. Вече близо 12 г. у нас се развива и осъществява епилептична хирургия при непълнолетните, които не се повлияват от медикаменти. Въпреки напредъка във всички медицински технологии и все по-честото установяване на причините за ранни и тежки епилепсии, които могат да бъдат успешно оперирани, при някои деца се налага да се направят сложни вътремозъчни електрофизиологични изследвания за търсене и прецизиране на епилептогенната зона. За да бъде избегната тази „предварителна операция", свързана с рискове – макар и минимални и за да бъде максимално точно определена областта, в която трябва да се имплантират дълбоките мозъчни електроди, се провеждат редица допълнителни невроизобразяващи и/или неврофизиологични изследвания.

 

Методът ЕЕГ при пациенти с епилепсия се приема за един от основните за „локализация на източника". Дареният от „Българската Коледа" софтуер и допълнителната медицинска апаратура за осъществяване на ЕЕГ по време на МРТ-скениране ще облекчи значително усилия за търсене на епилептогенната зона, вкл. в някои случаи дори избягването на вътремозъчна ЕЕГ чрез поставяне на дълбоки електроди, категорични са специалистите. Използването на този модерен и съвременен метод ще доведе до съществено подобряване на диагностичния прехирургичен процес и съответно, на последващия оперативен лечебен процес, който в такива тежки случаи е единственият шанс за постигане на свобода от тежките епилептични пристъпи, заявяват експертите.

 
   


Синдикати искат нов начин за изчисляване на нощния труд

Синдикати искат нов начин за изчисляване на нощния труд

Към 25 юни 2020 г. броят на регистрираните безработни в страната е 277 610 души
Протест в защита на българската природа

Протест в защита на българската природа

Той ще се проведе тази вечер в цялата страна, съобщиха от екологичните организации
Честваме Рождението на Св. Йоан Кръстител

Честваме Рождението на Св. Йоан Кръстител

Той е наричан още Предтеча, защото предрича идването на Господ Иисус Христос на земята
Социалното и Църквата с обща програма

Социалното и Църквата с обща програма

Тя се казва „Милосърдие и солидарност" и е на стойност 160 хил. лв.
Законът за социалните услуги влиза в сила от 1 юли

Законът за социалните услуги влиза в сила от 1 юли

Действието му беше отложено с 6 месеца, заради протести на организации на родители
Спешно се търси кръв за блъснато от автобус дете

Спешно се търси кръв за блъснато от автобус дете

Има риск от ампутация на крака на 12-годишното момче, кръвната група е без значение, казват близките
Цените в здравеопазването с 0.4% ръст през май

Цените в здравеопазването с 0.4% ръст през май

Дефлация през месеца спрямо април, отчита Националния статистически институт
Необходима е нулева толерантност към насилието

Необходима е нулева толерантност към насилието

Девет са вече убитите жени по време на пандемията от КОВИД-19. Какви са причините за ръста на този феномен, попитахме психиатъра д-р Румяна Динолова. Тя е главен асистент в отдел „Психично здраве" в НЦОЗА и национален координатор по проблемите на насилието в България за СЗО.
80% от тийнейджърите са гневни заради изолацията

80% от тийнейджърите са гневни заради изолацията

Въпреки това са отговорни, като 64% не са излизали навън по време на извънредното положение, сочи изследване на УНИЦЕФ
Наградиха кръводарители в УМБАЛ Бургас

Наградиха кръводарители в УМБАЛ Бургас

Грамоти получиха и жители на града, ръководства на учебни заведения и други учреждения за хуманната си дейност
1 2 3 4 5 ... 45 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Юли 2020