здравеопазване

Основният пакет от дейности готов

19-11-2019 12:42
Clinica.bg

press@clinica.bg
Основният пакет от дейности готовФинансовите средства за прилагането на наредбата са в размер на 4 454 млн. лв
Министерство на здравеопазването публикува Наредбата, която определя основния пакет от дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Финансовите средства за прилагането на наредбата са в размер на 4 454 млн. лева.
Разработеният проект на наредба предвижда пакет от дейности, които се осъществяват в извънболничната помощ - първична, специализирана и дентална. Идеята е този пакет да гарантира своевременен достъп на населението до качествена медицинска помощ. В Наредбата акцент е поставен върху профилактиката и промоцията на здравето, мотивират се от ведомството.

 

За това личните лекари се задължават

да информират пациентите си за предстоящите профилактични прегледи. Джипитата трябва да се обадят по телефона, да изпратят съобщение, писмо или пък да напишат на общодостъпно място в лечебното заведение, кога е планувана профилактиката. За лицата над 18 години от рискови групи, е предвидено извършване на оценка на рисковите фактори и вредни навици, водещи до увреждане на здравето, както и насочване по преценка на общопрактикуващия лекар за преглед при лекар специалист по профила на заболяването, за което има установен риск.

В пакета влизат още

оказване на медицинска помощ в дома на пациента по преценка на личния лекар и дейности по оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента. Очакваните финансови средства за прилагане на наредбата съобразно приетия на първо четене от НС проект на бюджет на НЗОК за 2020 г. са завишени в сравнение с 2018 и 2019 г. Със 17,9 % и 8%., то съответно може да се очаква увеличение както на обема здравни дейности включени в наредбата в частта за Първична извънболнична медицинска помощ, така и на техните стойности. Очакваните финансови средства за прилагане на наредбата в частта за Специализирана извънболнична медицинска помощ са в размер на отчетените и заплатени дейности по бюджета на НЗОК за 2018 г. – 310,9 млн. лв. В рамките на тези финансови средства се очаква да се осъществянт най-малко 41,9 млн. броя дейности специализирана извънболнична медицинска помощ.

Освен това става ясно , че

в пакета „Специализирана извънболнична помощ" са включени и медикодиагностични дейности, като прогнозния общ брой е около 21,3 млн. броя медикодиагностични изследвания за осигуряване на диагностичния процес и диспансерното наблюдение. В приетия на първо четене от Народното събрание проект на бюджет на НЗОК за 2020 г. средствата за специализирана извънболнична медицинска помощ и медико диагностична дейност са завишени в сравнение с 2018 и 2019 г. с 15,5 % и 5,4., то съответно може да се очаква ръсте както на обема здравни дейности включени в наредбата в частта за Специализирана извънболнична медицинска помощ, така и на техните стойности.

Разработеният проект на наредбата

предвижда дейностите в болничната помощ да се осъществяват в рамките на клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури. Като документът описва като точно се разбира под всеки един от тези термини. За разлика от клиничната пътека, клиничната процедура включва дейности с продължителност до 24 часа, които се предоставят на пациентите в рамките на техния болничен престой. В случаите на необходимост от продължаващо наблюдение на пациентите и/или при наличие на медицински риск от настъпване на усложнения от проведената процедура, наредбата предвижда възможността пациентът да продължи престоя си в лечебното заведение след проведена амбулаторна процедура до отпадане на необходимостта от наблюдение или липса на риск от усложнения.

Освен това изрично е записано, че

всяка клинична пътека с престой до 3 дни да може да бъде изпълнена и приключена като амбулаторна процедура. За целта обаче пациента трябва да има не по-малко от 12 часа престой в лечебното заведение по клиничната пътека. Освен това е нужда по да са изпълнени всички задължителни дейности по самата КП и да са налице всички условия за дехоспитализация, като лекуващия лекар чрез писмена оценка обосновава липсата на медицински риск от приключването на дейността по клиничната пътека.

Незабавен прием в лечебно заведение

Изискват клиничните пътеки, свързани с детско и майчино здравеопазване (бременност, раждане, грижи за новородени деца), заболявания, определени като социално значими – кардиологични, онкологични, неврологични, на дихателната система, на храносмилателната система, както и заболявания и състояния, които предполагат спешен или непосредствен прием – животозастрашаващи състояния, остри заболявания, травматични, инфекциозни, както и изострени хронични заболявания. В проекта са заложени и изисквания за комплексно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания. Наредбата предвижда отделна амбулаторна процедура, в обхвата на която са включени дейности по разработване на план за комплексно лечение на пациентите с онкологични заболявания, включващ всички необходими специфични методи на лечение – химиотерапия, лъчетерапия, нуклеарна медицина, както и дейности, свързани с оперативно и консервативно лечение на усложненията и диспансерно наблюдение.

С проекта на наредбата за определяне на пакета

от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, е прецизирана медицинската и дентална помощ, закупувана от НЗОК, като е гарантирано оптимално необходимото време за лечение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване в условията на комплексни грижи. С прилагането на наредбата се очаква oа намалеят преките плащания от страна на пациентитее посочено в мотивите към документа. Тъй като цените на дейностите се договарят от партньорите по НРД, а не се определят от министъра на здравеопазването, разчетите за финансовите средства, необходими за прилагането на наредбата за периода на нейното действие (първият от които е 2020 г.), са в съответствие с параметрите на разходите за здравноосигурителни плащания в приетия на първо четене от НС проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2020 г. – 4 454 млн. лв. Срокът на обсъждането на Наредбата е 14 дни. Наредбата може да видите ТУК.Виртуална реалност в помощ на деца с церебрална парализа

Виртуална реалност в помощ на деца с церебрална парализа

Новото оборудване е осигурено от Малтийския орден и вече е инсталирано в "Света София"
БЛС иска отпадане на лимитите за легла

БЛС иска отпадане на лимитите за легла

Това да се случва при условие, че болницата няма преразход, настоява съсловната организация
Въвеждат норма за 27 опасни вещества

Въвеждат норма за 27 опасни вещества

За 9 от тях до момента в националното ни законодателство не е имало въведени гранични стойности за професионална експозиция
Ново заявление за пренасяне на покойник

Ново заявление за пренасяне на покойник

С него се дава съгласие Регионална здравна инспекция да обработва, съхранява и архивира личните данни на заявителя
Никой не е водил дебати да затруднява хронично болните хора

Никой не е водил дебати да затруднява хронично болните хора

Текстът който предизвика напрежение не беше обсъждан на ниво надзорни съвети или управител на НЗОК с представители на ръководството на БЛС
322 медици са обучени по ПУЛСС

322 медици са обучени по ПУЛСС

Проектът се финансира с европейски средства, припомнят от МЗ
НЗОК се разплаща с чуждите каси

НЗОК се разплаща с чуждите каси

До края на годината ще изчистим просрочията, каза председателят на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева
Средно 14% ръст за 251 пътеките (ОБНОВЕНА)

Средно 14% ръст за 251 пътеките (ОБНОВЕНА)

БЛС се разбра с НЗОК за лекарствата на хронично болните, няма да има ощетени пациенти
По-високи цени за интензивна грижа

По-високи цени за интензивна грижа

Промяната ще засегне отделенията в КАИЛ и ОАРИЛ, в които са най-тежко болните, казва д-р Иван Маджаров
НЗОК: Няма да има ощетени пациенти

НЗОК: Няма да има ощетени пациенти

На 13 декември НС на НЗОК ще разгледа проект на НРД 2020 - 2022,изготвен в резултат на двустранните преговори с БЛС, обясниха от институцията
1 2 3 4 5 ... 186 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Декември 2019