Искам думата

ПИМП изостава спрямо болниците и лекарствата

08-11-2019 13:07
Clinica.bg

press@clinica.bg
ПИМП изостава спрямо болниците и лекарствата Освободените от потребителска такса по болест, да не я плащат, само при преглед по това заболяване, предлагат от Сдружението на личните лекари в София
Проектобюджетът на НЗОК бе приет на първо четене от три парламентарни комисии. В него са заложени 395 млн. лв. повече. Увеличението при ПИМП е 19 млн. лв., а от Националното сдружение на личните лекари настояват за 25 млн. лв. Публикуваме предложението по темата на Сдружението на личните лекари в столицата.
Предлагаме бюджетът за ПИМП за 2020 г.да бъде в размер на 297 млн. лв., което е 6.4% от очаквания бюджет за ЗОП на НЗОК за 2020г. Предложението е съобразено, с препоръките на Световната банкаи НЗС заувеличение на средствата за ПИМП до 2020, макар че при този ръст на бюджета за ПИМП е невъзможно да се достигнат препоръчаните 12% от ЗОП за 2020г./ 4.660 млр. лв/, което би са равнявало на 559 милиона лева.

През последните пет години, въпреки увеличението на бюджета в абсолютни стойности в ПИМП, трендът на

 

нарастване е очевидно недостатъчен като процент

 

от ЗОП на НЗОК. Финансирането на болничната помощ и за лекарствени средства в последните 5 години бележи ръст от приблизително13%, а в сектора ПИМП се наблюдава трайна тенденция за спад във финансирането на сектора с минус 8%. За компенсиране на тази диспропорция между болнична и извънболнична помощ и преодоляването и предлагаме: Повишение с 21 % /13% + 8%/ за 2020 г.на бюджета в сектор ПИМП 6.42% от ЗОП или 297 милиона лева. Предложеното увеличение на бюджета на ПИМП предлагаме да се разпредели пропорционално, като сме се съобразили с общоприети национални приоритети(детско здравеопазване, ваксинопрофилактика, профилактични прегледи и формиране на рискови групи с цел раннооткриване на заболявания и лечение, наблюдение на хроничноболни и др.).

 

Запазваме и тенденцията за акцент върху заплащането

 

за дейности, но с компенсация и в частта капитационно заплащане(което по същество е също заплащане за дейност), особено за пациентите деца. В резултат на предлаганите промени съотношението дейност /капитация е 56/44%. Увеличени са стойностите на извършваните дейности като приоритетно най-много е повишена стойността на профилактичните прегледи при деца и ваксинацията, но също и в останалите възрасти. Тези промени са в съответствие с приоритетите,свързани с профилактика, ранно откриване на заболявания, както и контрол на съществуващите хронични болести, залегнали в програмата на правителството в сектор здравеопазване до 2020г.

 

Отново предлагаме в  ЗБНЗОК отново да се разпише,

 

че не се допуска прехвърляне на средства от бюджета за ПИМП в други пера,както и че резервът на НЗОК ще се използва при наличен преразход в ПИМП.Това да важи и за ПИМП, СИМП,лекарства и др. Обявяваме отново нашата позиция, че потребителската такса трябва да ез адължителна за всеки.Ако някоя институция реши,че трябва определени групи да бъдат освободени от нея,то същата да изработи механизъм,  с който да реинбурсиратоз и разход в полза на освободеното от нея лице.


Предлагаме варианти за решение.

 

1. При децата до навършване на 18 годишна възраст или приключване на средно образование, потребителската такса дасе е заплаща като при лицата, коит са упражнили правото си на пенсия. Остатъкът от таксата или целия и размер да се осигури от държавния бюджет. Припомняме, че и до момента,държавата не осигурява децата с пълния размер на здравноосигурителната вноска.

2. При освободените по повод налично заболяване:

1 вариант: да не заплащат потребителска такса само при прегледите свързани със заболяването,това са в над 95% диспансерно наблюдавани пациенти, имащи право на от 2 до 6 диспансерни прегледа годишно, а за заболявания извън тях да се фиксира брой прегледи, като в тези случаи таксата се покрива от институцията, създала привилегията. В случаи, извън горепосочените лицето заплаща потребителската такса.

2 вариант: При тези лица да се договори да се заплаща по- висока сума за капитация. Мотиви за това е , че към момента е прието част от цената на прегледа да е потребителската такса. Незаплащането от пациента, нито от освобождаващата институция на ПТ води до непълно и неравностойно спрямо другите групи лица заплащане на цената за преглед, което влошава осезаемо качеството на услугата, поставя и самите пациенти в неравностойно положение.Незабавни указания към личните лекари и лечебните заведения

Незабавни указания към личните лекари и лечебните заведения

Смятаме, че има неяснота за действия на идващите от райони-огнища на вируса 2019-nCov, които са без симптоми, казаха от Национална пациентска организация
Остро осъждаме агресията към медици

Остро осъждаме агресията към медици

Обръщаме се с апел към пациентите и техните близки да проявяват нужното доверие и респект към лекарите и специалистите по здравни грижи
Да се регламентира бърз внос на лекарства от ЕС

Да се регламентира бърз внос на лекарства от ЕС

При 61% от случаите недостигът се дължи на временно или трайно преустановени доставки, казват от БАРПТЛ
Насилието над лекари трябва да спре

Насилието над лекари трябва да спре

Необходима е промяна на обществените нагласи за възвръщане на доверието към медиците
Настояваме за наказания за насилниците

Настояваме за наказания за насилниците

Подобни деяния към лекарите, изпълняващи служебното си задължение, водят до отказ сред колегите ни да дават дежурства
Настояваме за адекватни наказания

Настояваме за адекватни наказания

Остро осъждаме агресията, която са упражнили трима братя срещу фелдшерка и шофьор на линейка от "Спешна медицинска помощ" в Ихтиман
Заявяваме, че Наредба Н-18 е неприложима

Заявяваме, че Наредба Н-18 е неприложима

Лечението като „продажба" и лекарите като „оператори на продажби в търговски обект" обезсмислят здравеопазването в България
Подкрепяме МЗ за детската болница

Подкрепяме МЗ за детската болница

Противопоставяме се на всякакви лобистки интереси и опити за манипулиране на оБществото
Броят на ползвателите на лична помощ  се увеличава прогресивно

Броят на ползвателите на лична помощ се увеличава прогресивно

12 978 души, които не отговарят на условията за включване в механизма, от 1 януари не получават съответната услуга, казват от социалното министерство
Всички членове на БАПЗГ са равнопоставени

Всички членове на БАПЗГ са равнопоставени

Не сме съгласни с твърдения на фелдшерите, публикувани във Фейсбук
1 2 3 4 5 ... 21 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Февруари 2020