Искам думата

ПИМП изостава спрямо болниците и лекарствата

08-11-2019 13:07
Clinica.bg

press@clinica.bg
ПИМП изостава спрямо болниците и лекарствата Освободените от потребителска такса по болест, да не я плащат, само при преглед по това заболяване, предлагат от Сдружението на личните лекари в София
Проектобюджетът на НЗОК бе приет на първо четене от три парламентарни комисии. В него са заложени 395 млн. лв. повече. Увеличението при ПИМП е 19 млн. лв., а от Националното сдружение на личните лекари настояват за 25 млн. лв. Публикуваме предложението по темата на Сдружението на личните лекари в столицата.
Предлагаме бюджетът за ПИМП за 2020 г.да бъде в размер на 297 млн. лв., което е 6.4% от очаквания бюджет за ЗОП на НЗОК за 2020г. Предложението е съобразено, с препоръките на Световната банкаи НЗС заувеличение на средствата за ПИМП до 2020, макар че при този ръст на бюджета за ПИМП е невъзможно да се достигнат препоръчаните 12% от ЗОП за 2020г./ 4.660 млр. лв/, което би са равнявало на 559 милиона лева.

През последните пет години, въпреки увеличението на бюджета в абсолютни стойности в ПИМП, трендът на

 

нарастване е очевидно недостатъчен като процент

 

от ЗОП на НЗОК. Финансирането на болничната помощ и за лекарствени средства в последните 5 години бележи ръст от приблизително13%, а в сектора ПИМП се наблюдава трайна тенденция за спад във финансирането на сектора с минус 8%. За компенсиране на тази диспропорция между болнична и извънболнична помощ и преодоляването и предлагаме: Повишение с 21 % /13% + 8%/ за 2020 г.на бюджета в сектор ПИМП 6.42% от ЗОП или 297 милиона лева. Предложеното увеличение на бюджета на ПИМП предлагаме да се разпредели пропорционално, като сме се съобразили с общоприети национални приоритети(детско здравеопазване, ваксинопрофилактика, профилактични прегледи и формиране на рискови групи с цел раннооткриване на заболявания и лечение, наблюдение на хроничноболни и др.).

 

Запазваме и тенденцията за акцент върху заплащането

 

за дейности, но с компенсация и в частта капитационно заплащане(което по същество е също заплащане за дейност), особено за пациентите деца. В резултат на предлаганите промени съотношението дейност /капитация е 56/44%. Увеличени са стойностите на извършваните дейности като приоритетно най-много е повишена стойността на профилактичните прегледи при деца и ваксинацията, но също и в останалите възрасти. Тези промени са в съответствие с приоритетите,свързани с профилактика, ранно откриване на заболявания, както и контрол на съществуващите хронични болести, залегнали в програмата на правителството в сектор здравеопазване до 2020г.

 

Отново предлагаме в  ЗБНЗОК отново да се разпише,

 

че не се допуска прехвърляне на средства от бюджета за ПИМП в други пера,както и че резервът на НЗОК ще се използва при наличен преразход в ПИМП.Това да важи и за ПИМП, СИМП,лекарства и др. Обявяваме отново нашата позиция, че потребителската такса трябва да ез адължителна за всеки.Ако някоя институция реши,че трябва определени групи да бъдат освободени от нея,то същата да изработи механизъм,  с който да реинбурсиратоз и разход в полза на освободеното от нея лице.


Предлагаме варианти за решение.

 

1. При децата до навършване на 18 годишна възраст или приключване на средно образование, потребителската такса дасе е заплаща като при лицата, коит са упражнили правото си на пенсия. Остатъкът от таксата или целия и размер да се осигури от държавния бюджет. Припомняме, че и до момента,държавата не осигурява децата с пълния размер на здравноосигурителната вноска.

2. При освободените по повод налично заболяване:

1 вариант: да не заплащат потребителска такса само при прегледите свързани със заболяването,това са в над 95% диспансерно наблюдавани пациенти, имащи право на от 2 до 6 диспансерни прегледа годишно, а за заболявания извън тях да се фиксира брой прегледи, като в тези случаи таксата се покрива от институцията, създала привилегията. В случаи, извън горепосочените лицето заплаща потребителската такса.

2 вариант: При тези лица да се договори да се заплаща по- висока сума за капитация. Мотиви за това е , че към момента е прието част от цената на прегледа да е потребителската такса. Незаплащането от пациента, нито от освобождаващата институция на ПТ води до непълно и неравностойно спрямо другите групи лица заплащане на цената за преглед, което влошава осезаемо качеството на услугата, поставя и самите пациенти в неравностойно положение.



Сезирахме Прокуратурата за лекаря с комоцио

Сезирахме Прокуратурата за лекаря с комоцио

Осъждаме поредната недопустима и безочлива проява на агресия, само заедно можем да се справим, казаха от БЛС
Разтревожени сме от действията на магистрата

Разтревожени сме от действията на магистрата

Подобно поведение е не само недопустимо, но и грубо погазва обществения ред, казаха от БЛС
Промените не ограничават интеграцията на пазара

Промените не ограничават интеграцията на пазара

Аптечна карта ще съществува само проформа и няма да гарантира достъпа до аптека в страната, казват от БФС
Над 200 пациенти с ХИВ пак без лекарства

Над 200 пациенти с ХИВ пак без лекарства

Това не е първи случай, в който заради административни пречки се компрометира терапията на болните, казват от НПО
Kатегорично отричаме агресията

Kатегорично отричаме агресията

Отправяме апел да се реализират бързи и надеждни мерки за ограничаване на случаите на посегателство срещу лекари, казват от НСОМБАЛ
За пореден път апелираме за респект към медиците

За пореден път апелираме за респект към медиците

Убедени сме, че спазването на неписаните човешки норми ще предотврати неприятни инциденти, казват от БАПЗГ
Да възстановим ритъма си на работа от преди пандемията

Да възстановим ритъма си на работа от преди пандемията

Благодарим на българското общество, че се вслуша в призивите и препоръките
Оттегляме се от Алианса на НПО

Оттегляме се от Алианса на НПО

С изненада установихме, че се организират срещи с НЗОК и МЗ, на които са поканени медицинските дружества, казват от БЛС
Респект за вашата всеотдайност и любов

Респект за вашата всеотдайност и любов

Вие сте специалистите на първа линия, благодарение на които пациентите получават шанс за навременна и животоспасяваща помощ, казват от БАПЗГ
Благодаря Ви, че сте избрали Спешна помощ

Благодаря Ви, че сте избрали Спешна помощ

Вашите усилия, денонощен труд и отдаденост са видими за цялото ни общество, казват от БЛС
1 2 3 4 5 ... 25 »

Този месец на вашите въпроси отговарят специалистите от Болница "Тракия" в Стара Загора.

СПРАВОЧНИК
Кои са най-големите пред болниците с оглед на усложненята пандемична обстановка през есента и зимата?

Септември 2020